Proves d’obtenció del títol de tècnic (lliures)

 

 

Les Proves d’obtenció del títol de Tècnic i/o Tècnic superior (conegudes com proves lliures), les convoca el Departament d’Ensenyament per a les persones que no estiguin cursant estudis presencials. L’objectiu de les proves és que la persona aspirant demostri que té les capacitats, els coneixements i les habilitats suficients per obtenir la titulació.

En el nostre centre es fan les proves dels cicles formatius d’Emergències sanitàries (LOE) i Cures auxiliars d’infermeria (LOGSE).  El procés per al curs escolar 2017/18 comença al mes d’octubre de 2017.

Trobareu tota la informació de les proves en la pàgina d’Ensenyament:

 Continguts de les proves:

 •  Cures auxiliars d’infermeria
 •   Calendari proper per a tots els títols (Consulteu el calendari complet al web del Departament d’Ensenyament)

   • Calendaris de les proves de cada especialitat, per matèries.
   • Atenció: A Emergències sanitàries, s’ha canviat de data la prova única del Mòdul 13: Anglès tècnic, del 21/12/2017 al dia 11/01/2018, amb el mateix horari.
   • Proves pràctiques: del 17 al 22 de gener de 2018
   • Qualificacions provisionals: a partir del 24 de gener de 2018
   • Termini per presentar reclamacions: del 25 al 29 de gener de 2018 (al registre del centre examinador)
   • Qualificacions definitives: a partir del 31 de gener de 2018

    Requisits:

   a) Per als títols de tècnic cal tenir 18 anys (o fer-los durant l’any 2017) i complir algun dels requisits següents:

  1. Tenir algun d’aquests títols:

  • graduat en educació secundària (ESO)
  • graduat en educació secundària obligatòria (GESO)
  • tècnic auxiliar (FP1)
  • tècnic especialista (FP2)
  • tècnic o tècnic superior
  • batxiller
  • BUP

  2. Haver superat algun d’aquests estudis (o proves):

  • un mòdul professional 2 o 3 experimental,
  • els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial,
  • el primer i el segon curs de BUP amb un màxim, en conjunt, de dues matèries pendents,
  • el segon curs del primer cicle d’ensenyament secundari experimental (cicle 14-16),
  • el tercer curs del pla de 1963 o el segon de comuns experimental d’ensenyaments d’arts aplicades i oficis artístics,
  • altres estudis equivalents o superiors, a afectes acadèmics, a algun dels anteriors,
  • el curs específic d’accés als cicles de grau mitjà o de grau superior,
  • la prova d’accés als cicles de grau mitjà o de grau superior (o estar-ne exempt),
  • la prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys (o estar-ne exempt).

   

  3. Haver superat o tenir l’exempció total d’una prova d’accés equivalent a alguna de les anteriors.