Proves d’obtenció del títol de tècnic (lliures)

 

 

Les Proves d’obtenció del títol de Tècnic i/o Tècnic superior (conegudes com proves lliures), les convoca el Departament d’Ensenyament per a les persones que no estiguin cursant estudis presencials. L’objectiu de les proves és que la persona aspirant demostri que té les capacitats, els coneixements i les habilitats suficients per obtenir la titulació.

En el nostre centre es fan les proves dels cicles formatius d’Emergències sanitàries (LOE) i Cures auxiliars d’infermeria (LOGSE).  El procés per al curs escolar 2017/18 comença al mes d’octubre de 2017.

Trobareu tota la informació de les proves en la pàgina d’Ensenyament:

 Continguts de les proves:

Calendaris de les proves de cada especialitat, per matèries.

  • Proves pràctiques: del 17 al 22 de gener de 2018
   • Qualificacions provisionals: a partir del 24 de gener de 2018
  • Data i horari de revisions d’exàmens:  Dijous, 25, de 10 a 13 h, a secretaria
  • Termini de reclamacions (en cas de no estar d’acord amb la revisió) : dijous, 25, divendres 26 i dilluns, 29 de febrer, a secretaria
  • Qualificacions definitives:  Consulta de resultats ( Departament d’Ensenyament)

  Crèdit de síntesi: per aquelles persones que han superat tots els mòduls i unitats formatives:

  • Sessió informativa: 1 de febrer de 2018, en el centre. Sessió presencial on es dona informació imprescindible sobre el supòsit, el treball o l’exercici de simulació que cal preparar.
  • Exposició i defensa del supòsit, el treball o l’exercici de simulació: del 12 al 15 de febrer de 2018 ( s’assignarà dia i hora a cadascú)
  • Qualificacions provisionals: a partir del 19 de febrer de 2018
  • Termini per presentar reclamacions: del 20 al 22 de febrer de 2018 (al registre del centre examinador)
  • Qualificacions definitives i lliurament de certificats: a partir del 26 de febrer de 2018

   Requisits:

  a) Per als títols de tècnic cal tenir 18 anys (o fer-los durant l’any 2017) i complir algun dels requisits següents:

1. Tenir algun d’aquests títols:

 • graduat en educació secundària (ESO)
 • graduat en educació secundària obligatòria (GESO)
 • tècnic auxiliar (FP1)
 • tècnic especialista (FP2)
 • tècnic o tècnic superior
 • batxiller
 • BUP

2. Haver superat algun d’aquests estudis (o proves):

 • un mòdul professional 2 o 3 experimental,
 • els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial,
 • el primer i el segon curs de BUP amb un màxim, en conjunt, de dues matèries pendents,
 • el segon curs del primer cicle d’ensenyament secundari experimental (cicle 14-16),
 • el tercer curs del pla de 1963 o el segon de comuns experimental d’ensenyaments d’arts aplicades i oficis artístics,
 • altres estudis equivalents o superiors, a afectes acadèmics, a algun dels anteriors,
 • el curs específic d’accés als cicles de grau mitjà o de grau superior,
 • la prova d’accés als cicles de grau mitjà o de grau superior (o estar-ne exempt),
 • la prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys (o estar-ne exempt).

 

3. Haver superat o tenir l’exempció total d’una prova d’accés equivalent a alguna de les anteriors.