Proves d’obtenció del títol de tècnic

Les Proves d’obtenció del títol de Tècnic i/o Tècnic superior (conegudes com proves lliures), les convoca el Departament d’Ensenyament per a les persones que no estiguin cursant estudis presencials. L’objectiu de les proves és que la persona aspirant demostri que té les capacitats, els coneixements i les habilitats suficients per obtenir la titulació.

Trobareu tota la informació de les proves en la pàgina d’Ensenyament:

En el nostre centre es fan les proves dels cicles formatius d’Emergències sanitàries (LOE) i Cures auxiliars d’infermeria (LOGSE).  El procés d’aquest curs escolar 2016/17 ja ha finalitzat.

  • Recollida de certificats : a partir del 9 de març de 2017, a secretaria