Certificació del Nivell d’equivalència de Català. (Nivell B o C)

 D’acord amb la normativa d’aplicació, els centres públics d’Educació Secundària de Catalunya expediran els certificats d’equivalència del nivell de Català a l’alumnat que així ho sol·liciti i acompleixi les condicions establertes per la normativa.

Per tal de sol·licitar l’expedició del corresponent certificat, cal omplir un full de sol.licitud que cal demanar a secretaria i afegir la documentació que justifiqui el compliment de les condicions establertes legalment per tal de gaudir de la seva expedició.

Taula general d’equivalències

Passeu per secretaria per a saber quins son els requisits i la documentació necessària en el vostre cas.

 Més informació sobre titulacions de català: