Proves de compleció de cicles formatius LOGSE extingits

La implantació dels cicles formatius LOE suposa l’extinció dels anteriors cicles LOGSE. La compleció és el procediment pel qual els alumnes que cursaven aquests estudis LOGSE poden completar els crèdits que tenen pendents.

Es podrà fer els següents 2 cursos acadèmics al de l’extinció de cada curs del cicle, amb 2 convocatòries d’exàmens per cada curs (novembre i abril).

La inscripció a les proves de compleció s’ha de dur a terme al centre on es va fer la última matrícula o a l’últim centre on es van fer proves lliures del cicle formatiu extingit.

El curs 2016-17 es pot fer compleció per als cicles formatius següents: (El procés d’aquest curs ja ha finalitzat)

 • CFGM Estètica personal decorativa (últim any).
 • CFGS Higiene bucodental LOGSE (últim any). 
 • CFGS Documentació sanitària LOGSE (últim any). 
 • CFGS Imatge per al diagnòstic LOGSE : últim any de 1r curs  i 1r any de 2n curs.
 • CFGS Laboratori de diagnòstic clínic LOGSE : últim any de 1r curs i 1r any de 2n curs.

El procés de compleció té associades taxes d’inscripció. L’alumnat matriculat al centre el curs anterior ha rebut la informació sobre el procés a través del seu tutor/a.

Termini d’inscripció

 • De l’1 al 15 d’octubre: permet participar en les convocatòries de novembre i abril.
 • De l’1 al 15 de març: permet participar en la convocatòria d’abril.

També s’ha establert un horari de consulta abans de les dates d’exàmens, en el que es podrà venir a resoldre dubtes en relació al contingut dels crèdits.

Els cicles que ja estan extingits i dels que ja han finalitzat els processos de compleció son els que hi ha a continuació. Les persones que tenen matèries pendents d’aquests cicles hauran de cursar els nous cicles que els substitueixen, si volen obtenir el títol.

 • CFGM Perruqueria LOGSE
 • CFGM Obres de la construcció LOGSE
 • CFGS Estètica LOGSE
 • CFGS Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció LOGSE

Convocatòria d’abril de 2017. Curs 2016/2017

 Calendari i horari de consultes prèvies als exàmens:

 Calendari de les proves de compleció d’abril: