Proves de compleció de cicles formatius LOGSE extingits

La implantació dels cicles formatius LOE suposa l’extinció dels anteriors cicles LOGSE. La compleció és el procediment pel qual els alumnes que cursaven aquests estudis LOGSE poden completar els crèdits que tenen pendents.

Es podrà fer els següents 2 cursos acadèmics al de l’extinció de cada curs del cicle, amb 2 convocatòries d’exàmens per cada curs (novembre i abril).

La inscripció a les proves de compleció s’ha de dur a terme al centre on es va fer la última matrícula o a l’últim centre on es van fer proves lliures del cicle formatiu extingit.

El curs 2017-18 es podrà fer compleció per als cicles formatius següents:

 • CFGS Imatge per al diagnòstic LOGSE : últim any de 2n curs.
 • CFGS Laboratori de diagnòstic clínic LOGSE : últim any de 2n curs.

El procés de compleció té associades taxes d’inscripció.

 

Termini d’inscripció

 • De l’1 al 15 d’octubre: permet participar en les convocatòries de novembre i abril.
 • De l’1 al 15 de març: permet participar en la convocatòria d’abril.

També s’estableix un horari de consulta abans de les dates d’exàmens, en el que es podrà venir a resoldre dubtes en relació al contingut dels crèdits.

CICLES LOGSE JA EXTINGITS:

 

Els cicles que ja estan extingits i dels que ja han finalitzat els processos de compleció son els que hi ha a continuació. Les persones que tenen matèries pendents d’aquests cicles hauran de cursar els nous cicles que els substitueixen, si volen obtenir el títol.

 • CFGM Estètica personal decorativa LOGSE.
 • CFGS Higiene bucodental LOGSE.
 • CFGS Documentació sanitària LOGSE.
 • CFGM Perruqueria LOGSE
 • CFGM Obres de la construcció LOGSE
 • CFGS Estètica LOGSE
 • CFGS Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció LOGSE

Convocatòria Curs 2017/2018

Termini d’inscripció a la segona i última convocatòria: de 1 al 15 de marc de 2018

Calendari i horari de consultes prèvies als exàmens: es publicarà, si s’escau, a partir del 15 de març, una vegada acabat el termini d’inscripció.

Calendari de les proves de compleció d’abril: es publicarà, si s’escau, a partir del 15 de març