PREINSCRIPCIÓ CURS DE PREPARACIÓ PER A L'ACCÉS ALS CFGS

p

NORMATIVA PENDENT DE PUBLICACIÓ PER PART D'ENSENYAMENT. ÉS POSSIBLE QUE NO ES PUGUI CURSAR A PARTIR DEL PROPER CURS.

u

Què és la preinscripció i la matrícula?

b

Estructura del curs d'accés

   NORMATIVA PENDENT DE PUBLICACIÓ. ÉS POSSIBLE QUE AQUEST CURS 2017/2018 SIGUI L´ULTIM CURS EN QUE ES PODRÀ CURSAR, I NO ESTÀ PUBLICADA ENCARA CAP INSTRUCCIÓ PEL PROPER CURS.

  Preinscripció

    És el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu.
  • La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.
  • Es poden preinscriure les persones que disposin del títol de tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà.
  • També es podran preinscriure  les persones que estiguin finalitzant un cicle formatiu de grau mitjà.

   Estructura del Curs d’accés ( CURS 2017/18)

   Cada centre té una distribució específica d’aquest curs: característiques del curs al nostre centre.

  • L’alumnat que superi el curs de preparació per a l’accés als CFGS té reserva del 20% de les places que s’oferten per a cada cicle formatiu de grau superior.

   

   

  Calendari

  Calendari

   

  l

  Documentació

  Documentació necessària

  d

  Barem d'admissió

   

   

  Barems

   

  Documents justificatius

  Preu públic

  El Curs de preparació per a l’accés als cicles formatius de grau superior té un preu públic oficial de 240 euros. Hi ha bonificacions en certs casos, que cal justificar a secretaria, i també una quota del centre de material, que cal abonar en tots els casos.

  Document informatiu

  Full de preinscripció

  Full informatiu (pdf)

  Full de sol.licitud