PREINSCRIPCIÓ CURS DE PREPARACIÓ PER A L'ACCÉS ALS CFGS

u

Què és la preinscripció i la matrícula?

b

Estructura del curs d'accés

      CALENDARI PENDENT DE PUBLICACIÓ. 

Preinscripció

      És el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu.
  • La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.
  • Es poden preinscriure les persones que disposin del títol de tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà.
  • També es podran preinscriure  les persones que estiguin finalitzant un cicle formatiu de grau mitjà.

Estructura del Curs d’accés ( CURS 2017/18)

Cada centre té una distribució específica d’aquest curs: característiques del curs al nostre centre.

  • L’alumnat que superi el curs de preparació per a l’accés als CFGS té reserva del 20% de les places que s’oferten per a cada cicle formatiu de grau superior.

Calendari

Calendari: pendent de publicació

l

Documentació

Documentació necessària. Pendent de publicació

d

Barem d'admissió

Barems: Pendent de publicació

Documents justificatius

Preu públic

El Curs de preparació per a l’accés als cicles formatius de grau superior té un preu públic oficial de 240 euros. Hi ha bonificacions en certs casos, que cal justificar a secretaria, i també una quota del centre de material, que cal abonar en tots els casos.

Document informatiu

Full de preinscripció

Full informatiu (pdf)

Full de sol.licitud