Proves d’accés als Cicles formatius de grau mitjà

Les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà es dirigeixen a les persones que no disposen dels requisits acadèmics per accedir als cicles formatius de grau mitjà. Aquest any 2017, el centre és seu de les proves de grau mitjà.

Trobareu tota la informació al web d’Ensenyament., i als accessos següents:

CALENDARI DE GRAU MITJÀ:

 • Inscripció: del 20 de març (a partir de les 9 h) fins al 29 de març de 2017
 • Pagament de la taxa: fins al 30 de març de 2017 (abans de les 22 h)
 • Presentació de la documentació al centre: del 18 al 24 d’abril de 2017, A LA SECRETARIA
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 25 d’abril de 2017
 • Presentació de la documentació complementària al centre: del 26 al 28 d’abril de 2017 (en horari d’atenció al públic)
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 2 de maig de 2017
 • Prova: 10 de maig de 2017

 • Qualificacions provisionals: a partir del 19 de maig de 2017
 • Dia de revisions dels exàmens: dilluns, 22 de maig, de 10 a 13 h. Cal fer la sol.licitud a la secretaria.
 • Termini per presentar reclamacions al centre, si no s’està d’acord amb la revisió: del 22 al 24 de maig de 2017, a la secretaria del centre.
 • Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 25 de maig de 2017

Proves d’accés als Cicles formatius de grau superior

Les proves d’accés als cicles formatius de grau superior es dirigeixen a les persones que no disposen dels requisits acadèmics per accedir als cicles formatius de grau superior. Aquest any 2017, al nostre centre no es fan aquestes proves. 

Trobareu tota la informació al web d’Ensenyament.