Proves d’accés als Cicles formatius de grau mitjà

Les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà es dirigeixen a les persones que no disposen dels requisits acadèmics per accedir als cicles formatius de grau mitjà. El curs 2016-2017, el centre ha estat seu de les proves de grau mitjà.
Les proves s’acostumen a realitzar al mes de maig, i la inscripció s’ha de fer generalment al mes de març.

Trobareu tota la informació al web d’Ensenyament.

A tall orientatiu, tot seguit teniu el calendari del curs passat, 2016-17:

 • Inscripció: del 20 de març (a partir de les 9 h) fins al 29 de març de 2017
 • Pagament de la taxa: fins al 30 de març de 2017 (abans de les 22 h)
 • Presentació de la documentació al centre: del 18 al 24 d’abril de 2017, A LA SECRETARIA
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 25 d’abril de 2017
 • Presentació de la documentació complementària al centre: del 26 al 28 d’abril de 2017 (en horari d’atenció al públic)
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 2 de maig de 2017
 • Prova: 10 de maig de 2017
 • Qualificacions provisionals: a partir del 19 de maig de 2017
 • Dia de revisions dels exàmens: dilluns, 22 de maig, de 10 a 13 h. Cal fer la sol.licitud a la secretaria.
 • Termini per presentar reclamacions al centre, si no s’està d’acord amb la revisió: del 22 al 24 de maig de 2017, a la secretaria del centre.
 • Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 25 de maig de 2017

Proves d’accés als Cicles formatius de grau superior

Les proves d’accés als cicles formatius de grau superior es dirigeixen a les persones que no disposen dels requisits acadèmics per accedir als cicles formatius de grau superior.

Trobareu tota la informació al web d’Ensenyament.