Proves lliures per a l’obtenció del títol de tècnic: horari de presentació del mòdul/crèdit de síntesi

El dilluns 13, les persones que han superat tots els mòduls del cicle formatiu, han de venir a la presentació del crèdit o mòdul de síntesi, en el següent horari:

 • Crèdit de síntesi de Cures auxiliars d’infermeria: dilluns, 13 de febrer, a les 11,30 h
 • Mòdul de síntesi d’Emergències sanitàries: dilluns, 13 de febrer, a les 15 h.

Tots els que heu de presentar-vos al crèdit/mòdul de síntesi rebreu un correu electrònic per a recordar-ho.

Podeu trobar els calendaris, horaris  i la informació completa al nostre apartat de Proves lliures i al web d’Ensenyament .

Compleció d’estudis extingits LOGSE : dates i calendaris d’exàmens

1a convocatòria ( DATES I HORARIS D’EXÀMENS PER CRÈDITS): setmana del 21 al 25 de novembre)

També s’ha establert un horari de consulta abans de les dates d’exàmens, en el que es podrà venir a resoldre dubtes en relació al contingut dels crèdits:

Calendari i horari de consultes: setmana del 7 a l’11 de novembre

Trobareu tota la informació sobre la compleció a la pàgina de secretaria, a l’apartat de Proves>”Proves de compleció d’estudis extingits LOGSE”

Sol.licituds de convalidacions de CF

Per a sol.licitar-les cal estar matriculat en un cicle formatiu i haver cursat estudis previs oficials a  partir dels quals s’obtingui un títol de Tècnic o de Tècnic superior de formació professional, estudis superiors universitaris, o haver participat en els procediments d’Acreditació o Reconeixement de l’experiència professional.

El termini per presentar la sol.licitud pel curs 16-17 serà del 26 de setembre al 7 d’octubre. Els tutors ja informaran sobre el  procediment.

Pàgina de Convalidacions i exempcions de secretaria

Beques per a estudis postobligatoris

Ja és obert el termini per a sol.licitar les Beques convocades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport  per a estudiants que el curs acadèmic 2016-2017 cursen ensenyaments postobligatoris: batxillerat, cicles formatius, curs d’accés als cicles formatius de grau superior (CAS), i PFI. La sol.licitud s’ha de fer via telemàtica, al web del Ministeri d’Educació.

Termini de sol·licitud: del 16 d’agost al 3 d’octubre de 2016.

Proves del títol de tècnic d’Emergències sanitàries i Cures auxiliars d’infermeria

El procés del curs 2016-17 per a les proves lliures d’obtenció del títol de tècnic s’iniciarà el mes de setembre de 2016, per a emergències sanitàries, i a finals d’octubre per a cures d’infermeria:

Terminis:

 • del 19 al 23 de setembre de 2016 per al títol de tècnic/a d’emergències sanitàries.
 • del 24 d’octubre al 4 de novembre de 2016 per a la resta de títols  (cures auxiliars d’infermeria, en el nostre centre)

La inscripció per al títol de tècnic/a en emergències sanitàries permetrà participar en l’assignació de places que es determinarà per sorteig ( novetat en relació a altres cursos).

Per la resta de titulacions, l’assignació es farà d’acord amb l’ordre de demanda i es tancarà en el moment que s’hagi cobert la disponibilitat màxima de cada centre.

Trobareu tota la informació en la pàgina d’Ensenyament: Proves per a l’obtenció de títols de cicles formatius de formació professional inicial.

Llistats d’admesos al batxillerat, cicles formatius i curs d’accés (CAS) : preinscripció de setembre

Avui dijous, 15 de setembre, es publiquen els llistats de persones admeses en la preinscripció de setembre. Els llistats els podreu trobar al tauler d’anuncis del centre. No es publicaran per internet per complir amb la Llei de protecció de dades.

Les persones admeses han de passar el mateix dijous 15 per consergeria per a recollir el sobre de matrícula. El termini de matrícula és el 15 i 16 de setembre.  Qui no es matriculi en el termini indicat, perdrà la plaça i aquesta serà assignada a un altre sol.licitant.

Els matriculats de grau mitjà i batxillerat s’incorporaran immediatament a les classes, que ja han començat. Els matriculats de grau superior i curs d’accés inicien les classes el dilluns 19 de setembre.

Reassignació de vacants:

 • Batxillerat: encara queden vacants. Les persones interessades poden passar per secretaria.
 • Curs d’accés (CAS) : encara queden vacants en el Curs de preparació per a l’accés als cicles formatius de grau superior. Els sol.licitants amb el títol de grau mitjà que no han estat admesos al cicle superior de Documentació sanitària per falta de places, poden accedir a aquest curs; les places s’assignaran per ordre d’arribada fins a completar el grup.
 • Cicles formatius: queden vacants en els següents cicles formatius, que seran assignades als sol.licitants per ordre d’arribada, fins a completar el grup:
  • De grau mitjà:
   • Perruqueria i cosmètica capil.lar (torn de tarda)
   • Obres d’interior, rehabilitació i decoració ( torn de tarda)
  • De grau superior:
   • Estètica integral i benestar (1r curs de matí, segon curs de tarda)
   • Projectes d’edificació ( torn de tarda)

Preinscripció de soltes:

Les persones que van fer preinscripció per matèries soltes seran assignades, si hi resten vacants, després de finalitzar el període de matrícula de setembre, a partir de la propera setmana. Es trucarà per telèfon a les persones a les que se’ls assigni plaça.

Servei d’assessorament en la formació professional

El Servei d’assessorament s’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació més idoni. Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats.

Trobareu tota la informació en la pàgina FP Servei d’assessorament; també s’hi pot accedir des de la primera icona del menú de la dreta d’aquest bloc.