Formació Professional

TODO FP

PROVES SELECTIVITAT ALUMNES GRAU SUPERIOR FP

CONVOCATÒRIA 2016 SELECTIVITAT ALUMNES CFGS ..

Fulleto-CFGS-2016_CA 

———————————————————————————————————–

PROVES APTITUDS PER ALGUNS GRAUS UNIVERSITARIS

PROVA APTITUD PERSONAL – GRAU EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2014

PAP   (DOCUMENT EN PDF)

El Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar que per accedir al grau d’Educació Primària caldrà superar una prova d’aptitud personal (PAP). Per al curs 2014-2015, la PAP es considerarà superada mitjançant l’obtenció d’una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana aritmètica dels exercicis de català i de castellà de la fase general de les PAU, sempre i quan les notes particulars d’aquests exercicis siguin iguals o superiors a 4. Aquells estudiants que vulguin accedir a la universitat i que no tinguin les PAU superades, hauran de fer aquestes proves de la fase general de les PAU per obtenir els resultats indicats

Els exàmens de castellà i de català que constitueixen les PAP per accedir als graus en educació infantil i educació primària, tot i seguir el mateix model d’examen que el de les PAU no inclourà preguntes sobre les lectures prescriptives/obligatòries de batxillerat. Aquests exàmens es faran el mateix dia i a la mateixa hora que el de les PAU (convocatòria de juny: 11 de juny a les 9:00 hores, llengua castellana, i a les 11:00 hores, llengua catalana).

P R O V E S  D ‘ A C C É S  

El Departament d’Ensenyament convoca les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau mitjà i no tenen el graduat en educació secundària obligatòria. L’objectiu de la prova és que l’aspirant demostri que posseeix les capacitats, els coneixements i les habilitats, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament els ensenyaments pels quals s’opti. Per poder fer la prova d’accés cal tenir 17 anys o complir-los durant l’any 2014.

 INSCRIPCIONS. 10 de març fins al 19 de març de 2014

EXAMEN : 7 maig 2014

inscripció : del 10 al 19 de març de 2014

El Departament d’Ensenyament convoca les proves d’accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau superior i no tenen el batxillerat, ni han superat el curs específic d’accés al grau superior.

L’objectiu de la prova és que l’aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Per poder fer la prova d’accés cal tenir 19 anys o complir-los durant l’any 2014. També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l’any 2014) i tenen un títol (o el resguard d’un títol) de tècnic de la mateixa opció de matèries a la qual pertany el cicle formatiu de grau superior en què s’han inscrit.

 Les persones que hagin superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior no es poden inscriure a la prova d’accés ni de grau mitjà ni de grau superior.Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *