PFI /FP BÀSICA

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

PER A JOVES MES GRANS DE 16 ANYS SENSE EL GRADUAT EN ESO

Objectius

Proporcionar competències que els permetin incorporar-se al món laboral o continuar la formació en cicles professionals de grau mitjà

Destinataris

. Joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori

. Més grans de 16 a.

. No tenen el títol GESO

. Motivats per adquirir competències professionals

Durada

1 curs escolar

Informació

www.gencat.cat/ensenyament

Veure els centres i les ofertes (encara hi ha el programa 2012-2013)

______________________________________________________________________________

ESPAI VIRTUAL DEL PQPI

______________________________________________________________________________

LA NOVA FP BÀSICA DE LA LOMCE TINDRÀ 14 TITULACIONS

Inclou, a més del general per a la FP, mòduls relacionats amb les ciències aplicades i socials que permetran a l’alumnat prosseguir estudis post-obligatoris.
Els cicles de la Formació Professional bàsica , introduïda en la Llei Orgànica per a la millora de la qualitat Educativa LOMCE ) , comptaran amb 14 titulacions de 2.000 hores cadascuna, equivalents a dos cursos acadèmics a temps complet , i començaran a implantar en el curs 2014 – 15 .

Estan dirigits a alumnes entre 15 i 17 anys que hagin cursat tercer d’ESO.

Obtenir el títol de FP bàsica ( l’objectiu és “la fi de lluitar contra l’abandonament educatiu primerenc ” ) permetrà l’accés als cicles de FP mitjana i , també , presentar-se a l’avaluació final de l’ESO en qualsevol de les seves modalitats per obtenir el graduat en Secundària.

Es proposa que s’estableixin els següents títols de FP bàsica : Serveis Administratius , Electricitat i Electrònica , Fabricació i Muntatge , Informàtica i Comunicacions , Cuina i Restauració , Manteniment de Vehicles , Agricultura i Jardineria , Perruqueria i Estètica , i Serveis Comercials . També els de Fusteria i Moble , Reforma i Manteniment d’Edificis , Arranjament i Reparació d’Articles Tèxtils i de Pell , Tapisseria i Cortinatge , i Vidrieria i Terrissa .

Els nous cursos seran d’oferta obligatòria per als centres determinats per les comunitats autònomes i de caràcter gratuït . La durada de dos cursos podrà ser ampliada a tres en els casos en què els cicles formatius siguin inclosos en programes de l’FP dual .

L’FP bàsica inclou , a més del que desenvolupat amb caràcter general per a la Formació Professional , mòduls relacionats amb les ciències aplicades i socials que permetran a l’alumnat prosseguir , si és el seu desig , estudis d’ensenyament post obligatori .

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *