Arxiu diari: 3 març 2015

DATES PREÍNSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

  • Del 12 al 19 de maig, per al batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i dissenY
  • Del 19 al 29 de maig, per al programes de formació i inserció
  • Del 26 de maig al 3 de juny, per als cicles formatius de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny

PROVES D’ACCÈS

Mostra de les proves d’accés als cicles de GM

Mostra de les proves d’accés als cicles de GS

Prova d’accés al grau superior de formació professional

El Departament d’Ensenyament convoca les proves d’accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau superior i no tenen el batxillerat, ni han superat el curs específic d’accés al grau superior

L’objectiu de la prova és que l’aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Per poder fer la prova d’accés cal tenir 19 anys o més (o complir-los l’any 2015). També la poden fer les persones que tenen 18 anys O més (o els compleixen l’any 2015) i tenen un títol de tècnic de la mateixa opció de matèries que el cicle formatiu de grau superior a què volen accedir.

Les persones que tinguin la titulació que permeti l’accés directe a la prova d’accés a cicles grau superior no es poden inscriure a la prova d’accés. Tampoc s’hi poden inscriure les persones que hagin superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS).

 Calendari

Inscripció: a partir de les 9 hores de l’11 de març fins al 23 de març de 2015

Últim dia de pagament de la taxa: 24 de març de 2015 abans de les 22 hores

Presentació de la documentació a l’institut: del 10 al 17 d’abril de 2015, fins a les 18 hores (dins l’horari de registre del centre)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 27 d’abril de 2015

Presentació de la documentació complementaria a l’institut: del 28 al 30 d’abril de 2015, dins l’horari de registre de documentació del centre

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 5 de maig de 2015

Prova: 13 de maig de 2015, a les 16.00 hores (part comuna) i 14 de maig, a les 16.00 hores (part específica). Les persones aspirants s’han de presentar 30 minuts abans

Qualificacions provisionals: a partir del 26 de maig de 2015

Termini per presentar consultes i reclamacions: del 27 de maig al 29 de maig de 2015, fins a les 18 hores (dins l’horari de registre del centre)

Qualificacions definitives: a partir del 2 de juny de 2015

__________________________________________________________________________________________________

Prova d’accés al grau superior de formació professional

El Departament d’Ensenyament convoca les proves d’accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau superior i no tenen el batxillerat, ni han superat el curs específic d’accés al grau superior.

L’objectiu de la prova és que l’aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Per poder fer la prova d’accés cal tenir 19 anys o més (o complir-los l’any 2015). També la poden fer les persones que tenen 18 anys O més (o els compleixen l’any 2015) i tenen un títol de tècnic de la mateixa opció de matèries que el cicle formatiu de grau superior a què volen accedir.

Les persones que tinguin la titulació que permeti l’accés directe a la prova d’accés a cicles grau superior no es poden inscriure a la prova d’accés. Tampoc s’hi poden inscriure les persones que hagin superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS).

 Calendari

Inscripció: a partir de les 9 hores de l’11 de març fins al 23 de març de 2015

Últim dia de pagament de la taxa: 24 de març de 2015 abans de les 22 hores

Presentació de la documentació a l’institut: del 10 al 17 d’abril de 2015, fins a les 18 hores (dins l’horari de registre del centre)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 27 d’abril de 2015

Presentació de la documentació complementaria a l’institut: del 28 al 30 d’abril de 2015, dins l’horari de registre de documentació del centre

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 5 de maig de 2015

Prova: 13 de maig de 2015, a les 16.00 hores (part comuna) i 14 de maig, a les 16.00 hores (part específica). Les persones aspirants s’han de presentar 30 minuts abans

Qualificacions provisionals: a partir del 26 de maig de 2015

Termini per presentar consultes i reclamacions: del 27 de maig al 29 de maig de 2015, fins a les 18 hores (dins l’horari de registre del centre)

Qualificacions definitives: a partir del 2 de juny de 2015