Arxiu de l'autor: pilar atienza gatnau

Un “error tècnic” en la prova de matemàtiques de la selectivitat genera confusió

Un “error tècnic” en l’enunciat de la primera prova de l’examen de matemàtiques de la selectivitat, segons especifiquen els criteris de correcció oficials, ha fet que el que havia de ser una ‘z’ en una equació sortís com una ‘x’, la qual cosa ha generat confusió.

Molts dels alumnes s’han queixat, tant als professors a la mateixa aula com, després, a través de les xarxes socials, i denunciaven especialment que no se’ls hagués avisat de l’error fins mitja hora després que comencés l’examen. Aquest retard, de fet, ha portat alguns tribunals de la prova a allargar el temps per resoldre-la més enllà de l’hora i mitja prevista, tot i que això només s’ha produït en alguns casos.

 

N O V E T A T S ! ! ! !

Què i Per què estudiar a les universitats catalanes?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREINSCRIPCIONS  CURS 2013-2014………..últimes novetats Institut Torre Vicens

Informació per a la preinscripció i matriculació al nostre centre, accés als fulls de sol.licitud, i a les informacions que es vagin publicant durant tot el procés d’admissió.

________________________________________________________________

RECORDATORI

 • Presentació de sol·licituds de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà: del 13 al 24 de maig de 2013, ambdós inclosos.
 • Presentació de sol.licituds de cicles formatius de grau superior: del 27 de maig al 7 de juny de 2013, ambdós inclosos.
 • Presentació de sol·licituds del PQPI adaptat de Perruqueria i estètica (només alumnat amb NEE): del 6 al 17 de maig de 2013, ambdós inclosos.
 • Sol.licituds pel Curs d’accés als cicles formatius de GS: al mes de juliol. Ja s’informarà més endavant

__________________________________________________________

 

Proves d’accés als cicles formatius de grau superior: canvi de data de la part específica

El Departament d’Ensenyament ha canviat la data de la part específica de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior: enlloc del 9 de maig, es farà el 16 de maig. L’alumnat ha de venir a les 15,30 h, i la prova comença a les 16 h. Origen de la informació: web d’Ensenyament

La prova de la part comuna no canvia de dia ( 8 de maig, a les 15,30 )

Tota la informació sobre les proves d’accés: al web d’Ensenyament, apartat Proves

_________________________________________________________

FP a Lleida

Fira F&T

Lleida, 25, 26 i 27 d’abril

 

ProvesP R O V E S   D ‘  A C C É S 2012-2013 Teniu exemples dels examens i més a la pàgina d’INFORMACIONS del nostre bloc.

El Departament d’Ensenyament convoca periòdicament les proves d’accés, que permeten acreditar unes aptitutds mínimes per tal d’accedir posteriorment a uns estudis, i les proves lliures per a l’obtenció de títols i certificats, mitjançant les quals se certifica la superació d’uns estudis determinats

 


 

N O V E T A T S

BATXILLERAT

 • Publicació de l’oferta: 10 de maig del 2013.
 • Preinscripció:
  • Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 de maig de 2013, ambdós inclosos.
  • Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 hores del dia 23 de maig de 2013.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 4 de juny de 2013.
 • Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds: 5 de juny de 2013 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.
 • Termini per presentar reclamacions: 5, 6 i 7 de juny de 2013.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 12 de juny de 2013.
 • Publicació de l’oferta final: 25 de juny de 2013.
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 28 de juny de 2013.
 • Matrícula:
  • Període de matricula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al batxillerat o de confirmació de la plaça assignada, en el cas dels alumnes pendent de l’avaluació de setembre: de l’1 al 9 de juliol de 2013, ambdós inclosos.
  • Període de matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendent de l’avaluació de setembre: del 6 al 10 de setembre de 2013, ambdós inclosos.

CFGM

 • Publicació de l’oferta: 10 de maig del 2013.
 • Preinscripció:
  • Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 de maig de 2013, ambdós inclosos.
  • Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 hores del dia 23 de maig de 2013.
  • Les qualificacions de les proves d’accés als cicles formatius s’han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es podran presentar fins al 7 de juny de 2013 inclòs.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 4 de juny de 2013.
 • Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds: 5 de juny de 2013 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.
 • Termini per presentar reclamacions: 5, 6 i 7 de juny de 2013.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 12 de juny de 2013.
 • Publicació de l’oferta final: 25 de juny de 2013.
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 28 de juny de 2013.
 • Matrícula:
  • Període de matricula per als alumnes preinscrits amb plaça a cicles formatius de grau mitjà de formació professional: de l’1 al 9 de juliol de 2013, ambdós inclosos.
 • Procés extraordinari de preinscripció i matrícula:
  • Difusió de centres i cicles amb vacants: 6 de setembre de 2013
  • Presentació de sol·licituds al centre: 9 i 10 de setembre de 2013
  • Publicació al centre de les sol·licituds de persones admeses i matrícula: 12 i 13 de setembre de 2013

CFGS

 • Publicació de l’oferta: 10 de maig de 2013.
 • Preinscripció:
  • Presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 7 de juny de 2013, ambdós inclosos.
  • Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 hores del dia 6 de juny de 2013.
  • Les qualificacions de batxillerat i de les proves d’accés s’han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es poden presentar fins al 14 de juny de 2013, inclòs.
  • En el cas dels alumnes que cursen segon de batxillerat en el curs actual, i aproven el batxillerat en la convocatòria extraordinària, poden presentar les qualificacions de batxillerat fins al 26 de juny de 2013, inclòs. Les sol·licituds d’aquests alumnes s’assignen a les places que hagin quedat vacants després d’assignar plaça a les sol·licituds dels alumnes que han aprovat anteriorment.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 11 de juny de 2013.
 • Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds: 12 de juny de 2013 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.
 • Termini per presentar reclamacions: 12, 13 i 14 de juny de 2013.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva (no inclou les notes dels aprovats en la convocatòria extraordinària de batxillerat): 19 de juny de 2013.
 • Publicació de l’oferta final: 25 de juny de 2013.
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 1 de juliol de 2013.
 • Matrícula:
  • Període de matrícula: de l’1 al 9 de juliol de 2013, ambdós inclosos.
 • Procés extraordinari de preinscripció i matrícula:
  • Difusió de centres i cicles amb vacants: 6 de setembre de 2013
  • Presentació de sol·licituds al centre: 9 i 10 de setembre de 2013
  • Publicació al centre de les sol·licituds de persones admeses i matrícula: 16 i 17 de setembre de 2013

PQPI

 • Publicació de l’oferta inicial: 3 de maig del 2013.
 • Presentació de sol·licituds: del 6 al 17 de maig de 2013, ambdós inclosos.
 • Entrevistes d’orientació i valoració de l’adequació del programa als interessos, motivació i aptituds dels alumnes: del 6 de maig al 7 de juny de 2013, segons convocatòria individual feta pel centre. (En funció dels resultats d’aquesta entrevista es poden modificar les peticions que consten a la sol·licitud).
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 7 de juny del 2013.
 • Termini per presentar reclamacions: 10, 11 i 12 de juny del 2013.
 • Sorteig públic per determinar l’ordenació de les sol·licituds: 10 de juny de 2013 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 14 de juny del 2013.
 • Publicació de l’oferta final: 3 de juliol del 2013.
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 4 de juliol del 2013.
 • Període de matriculació: del 2 al 12 de setembre de 2013, ambdós inclosos.


ESTUDIAR A CATALUNYA

El sistema educatiu a Catalunya compta amb gran varietat d’estudis: 3 modalitats de batxillerat, més de 240 titulacions de formació professional, més de 180 cicles d’ensenyaments artístics i més de 30 d’esportius.

A més, si continues la teva formació, pots escollir entre un ampli ventall d’estudis universitaris (estudis de grau, estudis de màster, etc.), que estan adscrits a diferents branques de coneixement.

Com que decidir-se per una opció no és gens fàcil, en aquest espai: ESTUDIAR A CATALUNYA t’oferim diverses eines i recursos per facilitar-te’n la tria.

 

 

 

 

Curs 2012 – 2013

PREGUNTES  MÉS  FREQÜENTS

http://www.xtec.cat/web/curriculum/pmf

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L’acció orientadora de la funció educativa queda recollida en la Llei d’Educació de Catalunya i les regulacions normatives que la concreten.

L’orientació educativa compta amb un marc legal ampli que requereix d’un àmbit d’aplicació a cada institut i escola.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació és el marc normatiu dels principis i les actuacions que el sistema educatiu desplega per a donar resposta a les necessitats educatives de cada persona.

En el Preàmbul, la llei presenta l’educació de qualitat com aquella que dóna oportunitats educatives a tothom durant tota la vida i, a la vegada, permet a cada persona el bastiment del seu projecte vital.

En el seu articulat, situa la tutoria d’ entre les funcions de tots els docents i la identifica com l’acció que ha d’assolir la implicació dels alumnes en el seu procés educatiu a partir d’un treball de l’àrea que permet la direcció i l’orientació global dels aprenentatges d’aula (art.104 2 c).

Com a criteris d’organització pedagògica de la secundària obligatòria també assenyala l’equilibri de l’especialització curricular del professorat amb la necessària globalitat d’una acció educativa professional (art.79.6) i, per a l’assoliment d’aquesta equivalència, la garantia d’un sistema global d’orientació professional i acadèmica (art.59).

Per a fer-ho possible, la competència professional educativa demana la incorporació dels valors de col·laboració, de coordinació entre els docents i els professionals d’atenció educativa així com el  treball en equip de tots els seus professionals (art.104.7).

Al seu torn, el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius concreta que la tutoria i l’orientació és part de la funció docent per ser, a la vegada, l’element essencial en la tasca educativa dels centres (art.38).

Així mateix, el Decret 143/2007 de 26 de juny d’Ordenació d’ensenyaments d’educació secundària obligatòria ja defineix la docència com l’activitat que implica, a més del fet d’impartir els ensenyaments propis de l’àrea, el seguiment i l’orientació del procés d’aprenentatge de l’alumnat i l’adaptació dels ensenyaments a la diversitat de necessitats educatives que presenta l’alumnat (art.16).

En resposta a aquests cabdals principis normatius, el Pla de Govern 2011-2014 (Eix 2. Objectiu 2.2, 2.3, 2.4.,2.5) converteix la millora de l’èxit escolar, la qualitat de centre, la formació permanent dels alumnes i la prioritat de les actuacions administratives al servei de l’acompanyament i aprenentatge de l’alumnat.

Inscripcions estudis 2012/2013

BATXILLERAT

NOVES DATES

Publicació de l’oferta: 18 de maig del 2012.

 • Preinscripció:
  • Presentació de sol·licituds: del 21 de maig a l’1 de juny de 2012, ambdós inclosos.
  • Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 hores del dia 31 de maig de 2012.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 8 de juny de 2012.
 • Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds: 11 de juny de 2012 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.
 • Termini per presentar reclamacions: 11, 12 i 13 de juny de 2012.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 18 de juny de 2012.
 • Publicació de l’oferta final: 25 de juny de 2012.
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 28 de juny de 2012.
 • Matrícula:
  • Període de matricula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al batxillerat o de confirmació de la plaça assignada, en el cas dels alumnes pendent de l’avaluació de setembre: del 2 al 10 de juliol de 2012, ambdós inclosos.
  • Període de matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendent de l’avaluació de setembre: del 7 al 13 de setembre de 2012, ambdós inclosos.

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

NOVES DATES

 • Publicació de l’oferta: 18 de maig del 2012.
 • Preinscripció:
  • Presentació de sol·licituds: del 21 de maig a l’1 de juny de 2012, ambdós inclosos.
  • Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 hores del dia 31 de maig de 2012.
  • Les qualificacions de les proves d’accés als cicles formatius s’han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es podran presentar fins al 13 de juny de 2012 inclòs.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 8 de juny de 2012.
 • Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds: 11 de juny de 2012 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.
 • Termini per presentar reclamacions: 11, 12 i 13 de juny de 2012.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 18 de juny de 2012.
 • Publicació de l’oferta final: 25 de juny de 2012.
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 28 de juny de 2012.
 • Matrícula:
  • Període de matricula per als alumnes preinscrits amb plaça a cicles formatius de grau mitjà de formació professional: del 2 al 10 de juliol de 2012, ambdós inclosos.

CILES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

NOVES DATES

Publicació de l’oferta: 18 de maig de 2012.

 • Preinscripció:
  • Presentació de sol·licituds: del 29 de maig al 8 de juny de 2012, ambdós inclosos.
  • Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 hores del dia 7 de juny de 2012.
  • Les qualificacions de batxillerat i de les proves d’accés s’han de presentar durant el període de preinscripció, juntament amb la sol·licitud. Si no es poden presentar durant aquest període perquè estan pendents de resolució de reclamacions o altres tràmits oficials, es poden presentar fins al 15 de juny de 2012, inclòs.
  • En el cas dels alumnes que cursen segon de batxillerat en el curs actual, i aproven el batxillerat en la convocatòria extraordinària, poden presentar les qualificacions de batxillerat fins al 27 de juny de 2012, inclòs. Les sol·licituds d’aquests alumnes s’assignen a les places que hagin quedat vacants després d’assignar plaça a les sol·licituds dels alumnes que han aprovat anteriorment.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 12 de juny de 2012.
 • Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds: 13 de juny de 2012 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.
 • Termini per presentar reclamacions: 13, 14 i 15 de juny de 2012.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva (no inclou les notes dels aprovats en la convocatòria extraordinària de batxillerat): 20 de juny de 2012.
 • Publicació de l’oferta final: 25 de juny de 2012.
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 2 de juliol de 2012.
 • Matrícula:
  • Període de matrícula: del 2 al 10 de juliol de 2012, ambdós inclosos.

PQPI

NOVES DATES

 • Publicació de l’oferta inicial: 18 de maig del 2012.
 • Presentació de sol·licituds: del 21 de maig a l’1 de juny de 2012.
 • Entrevistes d’orientació i valoració de l’adequació del programa als interessos, motivació i aptituds dels alumnes: del 21 de maig al 12 de juny de 2012, segons convocatòria individual feta pel centre. (En funció dels resultats d’aquesta entrevista es poden modificar les peticions que consten a la sol·licitud).
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 13 de juny del 2012.
 • Termini per presentar reclamacions: 14, 15 i 18 de juny del 2012.
 • Sorteig públic per determinar l’ordenació de les sol·licituds: 14 de juny de 2012 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 20 de juny del 2012.
 • Publicació de l’oferta final: 5 de juliol del 2012.
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 6 de juliol del 2012.
 • Període de matriculació: del 3 al 13 de setembre de 2012, ambdós inclosos.

 

__________________________________________________________________

Convocatòria a les  proves d’accés 2012

Inscripció telemàtica: 15 de març al 26 de març

Dia de la prova CFGM : 2 de maig
Dia de la prova CFGS : 9 i 10 de maig