ORIENTACIÓ 2016-2017

SALÓ DE L’ENSENYAMENT 2017

salo ensenyament

Dates de la preinscripció del curs 2017-2018

– Del 23 de març al 4 d’abril per al segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.

– Del 23 de març al 7 d’abril per als ensenyaments professionals de música i dansa.

– Del 16 al 24 de maig per al batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny.

– Del 15 al 26 de maig per als programes de formació i inserció.

– Del 25 al 31 de maig per als cicles de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny.

– Del 16 al 29 de maig per als ensenyaments esportius (primer període).

– Del 19 al 27 de juny per als ensenyaments d’educació d’adults.

– Del 3 al 7 de juliol per al curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà, excepte els que s’imparteixen en centres de formació d’adults qeu segueixen el seu calendari.

– Del 3 al 7 de juliol per al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior.

– De l’1 al 5 de setembre per als cursos extensius i per al primer període de cursos intensius i flexibilitzats de les escoles oficials d’idiomes.

– Del 15 de maig al 5 de juny per als cicles formatius d’animació en circ i de tècniques d’actuació teatral.

Les proves d’aptitud dels graus de mestre es faran en dissabte

La selectivitat del 2017 se celebrarà entre el 13 i el 15 juny i les PAP, el  17. Els exàmens seran en català i s’hauran de respondre en català, excepte per als alumnes exempts o que provinguin de sistemes educatius de fora de Catalunya

QUÈ CANVIA DE LA PAP?

  • S’allarga un dia perquè els exàmens de llengua es faran durant aquest dia addicional, a més de dues noves proves: la de comprensió lectora i la de matemàtiques.
  • Falta decidir si es faran en un mateix examen de 2 hores o si es faran tres proves separades. També falta saber si aquest quart dia serà un divendres (ja que la sele sol ser de dimarts a dijous) o si es farà el dilluns de la setmana següent per deixar descansar els alumnes.

QUÈ CANVIA PELS ESTUDIANTS DE GRAU SUPERIOR?

  • Passa a ser obligatori que s’examinin de la PAP de Mestres, és a dir, de les proves de comprensió lectora i matemàtiques, a més de les de català i castellà.

 

Descobreix què vols estudiar: Troba el teu curs a les principals ciutats catalanes

 

Tota la informació que et cal per anar a la Universitat

 

ORIENTACIÓ 2015-2016

ESTUDIAR A CATALUNYA 

Preínscripcions

Selectivitat 2016

Selectivitat CFGS 2016

_______________________________________________________________________________________________

Matrícula Universitària

Informació sobre el sistema de preus públics de Catalunya i orientació en el procés de matriculació i de sol·licitud de beques i altres tipus ajuts al pagament dels estudis universitaris, com ara el nou pagament fraccionat FINANÇAMENT

——————————————————————————————————     Selectivitat 2015

Calendari PAu 2015

 

Documenta que cal portar dia de l’examen

Taules de ponderació 2015-2016

Per calcular la nota d’admissió, s’escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.

Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau que s’aplicaran per a l’accés a la universitat, s’especifiquen a continuació:

———————————————————————————————————————

Què i Per què estudiar a les universitats catalanes?

Amb l’objectiu de facilitar-te la tria dels estudis universitaris, el web Què i per què estudiar a les universitats catalanes?(QPQ) posa al teu abast la informació i les eines necessàries perquè planifiquis el teu futur acadèmic.

Tens a la teva disposició totes les dades permanentment actualitzades dels estudis oficials de grau i màster universitari que s’imparteixen a Catalunya.

En aquest web de la Secretaria d’Universitats i Recerca, pots consultar l’oferta formativa en funció del tipus d’estudi, de la branca acadèmica o del municipi on es cursa.

Així mateix, pots fer servir el simulador de notes per calcular, d’una forma aproximada, la teva nota d’admissió, per a cadascun dels estudis de grau.

Orientació  ESO/BATXILLERAT/FP

El sistema educatiu a Catalunya compta amb gran varietat d’estudis: 3 modalitats de batxillerat, més de 240 titulacions de formació professional, més de 180 cicles d’ensenyaments artístics i més de 30 d’esportius, etc.

Explora el sistema educatiu

DATES PREÍNSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

  • Del 12 al 19 de maig, per al batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i dissenY
  • Del 19 al 29 de maig, per al programes de formació i inserció
  • Del 26 de maig al 3 de juny, per als cicles formatius de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny

PROVES D’ACCÈS

Mostra de les proves d’accés als cicles de GM

Mostra de les proves d’accés als cicles de GS

Prova d’accés al grau superior de formació professional

El Departament d’Ensenyament convoca les proves d’accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau superior i no tenen el batxillerat, ni han superat el curs específic d’accés al grau superior

L’objectiu de la prova és que l’aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Per poder fer la prova d’accés cal tenir 19 anys o més (o complir-los l’any 2015). També la poden fer les persones que tenen 18 anys O més (o els compleixen l’any 2015) i tenen un títol de tècnic de la mateixa opció de matèries que el cicle formatiu de grau superior a què volen accedir.

Les persones que tinguin la titulació que permeti l’accés directe a la prova d’accés a cicles grau superior no es poden inscriure a la prova d’accés. Tampoc s’hi poden inscriure les persones que hagin superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS).

 Calendari

Inscripció: a partir de les 9 hores de l’11 de març fins al 23 de març de 2015

Últim dia de pagament de la taxa: 24 de març de 2015 abans de les 22 hores

Presentació de la documentació a l’institut: del 10 al 17 d’abril de 2015, fins a les 18 hores (dins l’horari de registre del centre)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 27 d’abril de 2015

Presentació de la documentació complementaria a l’institut: del 28 al 30 d’abril de 2015, dins l’horari de registre de documentació del centre

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 5 de maig de 2015

Prova: 13 de maig de 2015, a les 16.00 hores (part comuna) i 14 de maig, a les 16.00 hores (part específica). Les persones aspirants s’han de presentar 30 minuts abans

Qualificacions provisionals: a partir del 26 de maig de 2015

Termini per presentar consultes i reclamacions: del 27 de maig al 29 de maig de 2015, fins a les 18 hores (dins l’horari de registre del centre)

Qualificacions definitives: a partir del 2 de juny de 2015

__________________________________________________________________________________________________

Prova d’accés al grau superior de formació professional

El Departament d’Ensenyament convoca les proves d’accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau superior i no tenen el batxillerat, ni han superat el curs específic d’accés al grau superior.

L’objectiu de la prova és que l’aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Per poder fer la prova d’accés cal tenir 19 anys o més (o complir-los l’any 2015). També la poden fer les persones que tenen 18 anys O més (o els compleixen l’any 2015) i tenen un títol de tècnic de la mateixa opció de matèries que el cicle formatiu de grau superior a què volen accedir.

Les persones que tinguin la titulació que permeti l’accés directe a la prova d’accés a cicles grau superior no es poden inscriure a la prova d’accés. Tampoc s’hi poden inscriure les persones que hagin superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS).

 Calendari

Inscripció: a partir de les 9 hores de l’11 de març fins al 23 de març de 2015

Últim dia de pagament de la taxa: 24 de març de 2015 abans de les 22 hores

Presentació de la documentació a l’institut: del 10 al 17 d’abril de 2015, fins a les 18 hores (dins l’horari de registre del centre)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 27 d’abril de 2015

Presentació de la documentació complementaria a l’institut: del 28 al 30 d’abril de 2015, dins l’horari de registre de documentació del centre

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 5 de maig de 2015

Prova: 13 de maig de 2015, a les 16.00 hores (part comuna) i 14 de maig, a les 16.00 hores (part específica). Les persones aspirants s’han de presentar 30 minuts abans

Qualificacions provisionals: a partir del 26 de maig de 2015

Termini per presentar consultes i reclamacions: del 27 de maig al 29 de maig de 2015, fins a les 18 hores (dins l’horari de registre del centre)

Qualificacions definitives: a partir del 2 de juny de 2015

ADÉU ALS PQPI: ARRIBA LA NOVA FP BÀSICA DE LA LOMCE

Després de la recent aprovació de la LOMCE, un dels primers canvis per al curs vinent és el que afectarà als actuals PQPI, que desapareixeran per deixar pas a la nova

Formació Professional Bàsica

______________________________________________________________________________________________

LA NOVA FP BÀSICA DE LA LOMCE TINDRÀ 14 TITULACIONS

Inclou, a més del general per a la FP, mòduls relacionats amb les ciències aplicades i socials que permetran a l’alumnat prosseguir estudis post-obligatoris.
Els cicles de la Formació Professional bàsica , introduïda en la Llei Orgànica per a la millora de la qualitat Educativa LOMCE ) , comptaran amb 14 titulacions de 2.000 hores cadascuna, equivalents a dos cursos acadèmics a temps complet , i començaran a implantar en el curs 2014 – 15 .

Estan dirigits a alumnes entre 15 i 17 anys que hagin cursat tercer d’ESO.

Obtenir el títol de FP bàsica ( l’objectiu és “la fi de lluitar contra l’abandonament educatiu primerenc ” ) permetrà l’accés als cicles de FP mitjana i , també , presentar-se a l’avaluació final de l’ESO en qualsevol de les seves modalitats per obtenir el graduat en Secundària.

Es proposa que s’estableixin els següents títols de FP bàsica : Serveis Administratius , Electricitat i Electrònica , Fabricació i Muntatge , Informàtica i Comunicacions , Cuina i Restauració , Manteniment de Vehicles , Agricultura i Jardineria , Perruqueria i Estètica , i Serveis Comercials . També els de Fusteria i Moble , Reforma i Manteniment d’Edificis , Arranjament i Reparació d’Articles Tèxtils i de Pell , Tapisseria i Cortinatge , i Vidrieria i Terrissa .

Els nous cursos seran d’oferta obligatòria per als centres determinats per les comunitats autònomes i de caràcter gratuït . La durada de dos cursos podrà ser ampliada a tres en els casos en què els cicles formatius siguin inclosos en programes de l’FP dual .

L’FP bàsica inclou , a més del que desenvolupat amb caràcter general per a la Formació Professional , mòduls relacionats amb les ciències aplicades i socials que permetran a l’alumnat prosseguir , si és el seu desig , estudis d’ensenyament post obligatori .

 

ORIENTACIÓ A 2n E S O

Des del Departament d’Orientació del centre es porten a terme una sèrie d’activitats destinades a reflexionar sobre el paper de cada alumne en el seu èxit acadèmic.

Primera Sessió: Intervenció en el grup – classe  : Orientadora

Segona sessió : Dinàmiques sobre aspectes per aprofundir i aspectes per reflexionar: Orientadora + Tutors

Activitats segona sessió: Reflexions 2n ESO

 

Els estudiants podran repetir l’examen de Matemàtiques de la selectivitat 2013

Els alumnes que ho sol·licitin podran repetir l’examen de Matemàtiques de la selectivitat que contenia un error en l’enunciat d’un dels exercicis i que posteriorment Universitats va negar. La comissió coordinadora de les PAU, formada per representants de les universitats catalanes, ho ha decidit després de donar llum verda aquest divendres a la proposta de la Generalitat per esmenar l’error humà de la prova, i en nom de garantir la igualtat entre alumnes.

Malgrat fer cas de les recomanacions del Govern, d’entrada, no veu necessari repetir l’examen perquè considera que va ser “elaborat, preparat i revisat seguint el procediment habitual”, i la incidència es va resoldre en un temps raonable.L'examen de matemàtiques es podrà repetir el proper 5 de juliol.
Després de reunir-se en una sessió extraordinària, la comissió ha firmat que els estudiants que vulguin podran tornar a fer la prova el 5 de juliol, de 17.00 a 18.30. Com va proposar aquest dijous el secretari d’Universitats i Investigació de la Generalitat, Antoni Castellà, en presentar l’expedient informatiu obert per l’equivocació en una equació, només podran repetir la prova els alumnes que ho sol·licitin “formalment”. Aquesta sol·licitud es podrà fer a través del portal Accesnet, durant els dies 1 i 2 de juliol, i comportarà la renúncia explícita de la qualificació obtinguda.

Si els alumnes que han formalitzat la petició per tornar a repetir l’examen no es presenten en la data i hora en què estan convocats,quedaran sense qualificació en aquesta matèria.

Els tribunals i les aules d’examen seran a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i al campus de la UAB a Bellaterra. A partir del dia 4 de juliol, es podran consultar el lloc i les aules d’examen a la web d’Universitats.

És la primera vegada en 23 anys que es dóna l’opció de repetir una prova de les PAU.