Curs de matemàtiques de 2n ESO que recull tot una sèrie d'activitats.