Treballem la llengua oral
treballem habilitats socials