Arxiu mensual: febrer de 2016

UN NOU CURS UN NOU REPTE

MALTRACTAMENT ENTRE ALUMNES

TREBALLEM AMB LA WEB DEL JORDI COLLELL I LA CARME ESCUDÉ

Les relacions entre els iguals tenen un paper molt rellevant en la socialització i els aprenentatges. Aquestes influències generalment són positives, però no sempre és així: en ocasions es configuren sota un esquema de domini-submissió que pot portar a processos de victimització.

El Pla de Convivència de Centre és una eina que ens pot ajudar a millorar les relacions personals en el marc general de l’escola.

Entenem que la millora de les relacions entre els alumnes comporta necessàriament una reducció significativa de la conflictivitat, a un augment de l’èxit escolar i, en definitiva, a una millora de la qualitat de vida de totes les persones que conviuen en els centres.

Aquesta web pretèn aportar elements que ajudin a comprendre el fenomen, propostesdidàctiques i orientacions per treballar des de l’escola, i guies i consells també per als pares.

Agraïrem els suggeriments i comentaris que ens vulgueu fer arribar, en el benentès que la millora de la convivència és cosa de tots.