Arxiu mensual: febrer de 2008

Els conflictes

  • El conflicte és inherent a la persona humana: som capaços de generar conflictes i hem de conviure a diari amb ells.

  • Si el conflicte no es resol hem d’aprendre a conviure de forma pacífica.

  • Els conflictes formen part de la naturalesa humana. No són bons ni dolents, són necessaris.

  • Els conflictes formen part de la nostra vida i poden ser motor de canvi i de creixement personal.

  • Conflicte = oportunitat d’aprendre.

  • Els processos de creixement tenen el seu origen en situacions de conflicte.

  • Conflicte cognitiu. Equilibri – desequilibri – equilibri

  • El conflicte està present en el primer i en l’últim acte de la nostra vida. En el néixer i en el morir, quan creem alguna cosa nova i la mantenim.