LTA Lüneburg. KA219 Erasmus + Challenges of 21st century: Globalization and Sustainability #GLOSU21

Després de la mobilitat a LTA Lüneburg, us facilitem un recull fotogràfic mitjançant el següent vídeo. Estem molt satisfets dels resultats obtinguts que ens serviran tirar endavant el projecte KA219 Erasmus + Challenges of 21st century: Globalization and Sustainability #GLOSU21  amb els nostres companys/es d’Alemanya, Portugal i Letònia.