Procés de selecció alumnat per fer pràctiques a l’estranger

Informar-vos que resta penjat en el taulo d’anuncis Erasmus+ de l’institut la puntuació atorgada a cadascun dels candidats presentats en el projecte Erasmus+, en funció dels criteris de selecció. Aquests també poden ser consultats al taulo d’anuncis.

Actualment, està obert el període de reclamacions. Tots aquells que ho desitgeu podeu presentar-les via correu electrònic a erasmus@iestorrevicens.cat i un certificat d’entrada a consergeria.

A partir de la resolució de la mateixa, es publicaran els resultats al taulo d’anuncis amb l’ordre de baremació per cadascuna de les mobilitats i destins. Valorarem les vostres peticions.