Nou projecte de mobilitat per FP: EXPANDING HORIZONS: DEVELOPING VET OPPORTUNITIES ACROSS EUROPE. 2019-2020

L’institut Torre Vicens acaba de rebre un nou projecte Erasmus+ per a fomentar les mobilitats en els estudis de CFGM.
Projecte: 2018-1-ES01-KA102-047704: EXPANDING HORIZONS: DEVELOPING VET OPPORTUNITIES ACROSS EUROPE. 2019-202
Permetra realitzar un total de 20 mobilitats: 17 mobilitats d’estudiants de pràctiques a França, Anglaterra, Alemanya i Itàlia els propers anys, enviar dos professors acompanyants (per a menors d’edat) i rebre un professional per fer un curs de formació al centre procedent de França.
Projecte: 2018-1-ES01-KA103-047751
Permetrà realitzar 7 mobilitat a estudiants del Cicle Formatiu de Grau Superior en diferents països europeus.
Aquests dos projectes, seran complementats amb l’acord establert amb el Departament d’Ensenyament de Catalunya on el centre actua com a participant.