LTA LLEIDA #GLOSU21

Els alumnes de 3r i 4t ESO participen amb alumnes de Letònia, Alemanya i Portugal en el projecte KA219 Erasmus + Challenges of 21st century: Globalization and Sustainability #GLOSU21

Setmana complerta d’activitats com:

 • Conèixer altres llengües, cultures i realitats d’altres països.
 • Avaluar el coneixement d’Europa
 • Estudi de les conductes dels alumnes que afavoreixin la sostenibilitat
 • Workshop de Arts & Crafts  on es dona un segon ús al porexpan, brics, bosses, diaris, entre d’altres per crear  flors, collars, moneders.
 • Workshop sobre robòtica #Arduino
 • Visita de la Universitat de Lleida i del centre d’investigació d’edificis bioclimàtics.
 • Investigació sobre construcció d’edificis bioclimàtics
 •  Visita de les instal·lacions de gestió d’aigües freàtiques, processos energètics i el desenvolupament de les fotolineres de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
 • Visita cultural de la ciutat de Barcelona.
 • Sopar amb les famílies del projecte
 • Representació teatral de l’obra de Shakespeare “The Tempest” amb material reutilitzat.

  Aquest projecte multidisciplinar desenvolupa les competències personals i cíviques de l’alumnat, la competència digital, científica i tecnològica,  l’aprenentatge de llengües estrangeres, la iniciativa personal i la emprenedoria, protecció de l’entorn i la gestió de recursos.

  Aquest projecte ha estat coordinat pel professor Marc Batlle amb la col·laboració de la Sílvia Barbé. Les companyes Meritxell Miret i la Marina Aguilera han desenvolupat tallers de visual i plàstica, la

#STEAM  #CTM #BIOTEC #artsandcrafts #handmade #agenda21 #sustainability #Erasmusplus

@SE Segrià  @sepiegob @scientix_eu

Participants del projecte Erasmus+ K219

Per al projecte Erasmus+ s’ha seleccionat a tot l’alumnat de 3r ESO que ha desitjat participar. A més, per les places vacants, s’ha obert la possibilitat per participar a alumnat de 4t ESO.

Aquest resultats i el procés de selecció de l’alumnat és públic al taulo d’anuncis del passadís de l’institut.

Qualsevol comentari o dubte poden enviar un email a l’adreça erasmus@iestorrevicens.cat

Comissió de mobilitat

Sol·licituds presentades

Després del període de recepció de sol·licituds per part de l’alumnat, s’han publicat els candidats de les diferents especialitats en el taulo d’anuncis de l’institut i s’ha enviat un correu electrònic.

A continuació, l’alumnat ha de facilitar un currículum Europass, informació laboral, acadèmica i de nivell lingüístic durant aquest mes, per tal de procedir a realitzar el procés de selecció.

Si en el llistat definitiu, hi ha més demandes de places que les convocades per cada especialitat convocada, el centre seleccionarà les sol·licituds segons els punts que es descriuen a continuació, també publicats en el taulo d’anuncis. Es valoren criteris com: l’expedient acadèmic de l’alumne/a, els coneixements de llengua estrangera, l’opinió de l’equip docent, experiència laboral i la informació recollida durant l’entrevista personal.
Les sol·licituds de tots aquells estudiants que, havent obtingut plaça en alguna convocatòria anterior, hagin renunciat per causes no justificades o hagin incomplet els requisits sol·licitats, quedaran relegats a últim lloc de la llista de sol·licituds.

MOB2- Barem valoració FP

A finals del mes de desembre sortiran els llistats provisionals dels alumnes seleccionats per les mobilitats de l’estiu de l’any 2018 i l’ordre de selecció per al curs 2019, per cada destí en funció de les especialitats tal com es va indicar en les presentacions d’inici de curs.

Es pot presentar alegacions en el període estimat a la convocatòri, via correu a l’adreça erasmus@iestorrevicens. cat .

Per les candidatures de TES i Edificació, estem a l’espera de trobar empreses dels vostres estudis professionals.