Compartint coneixements

Compartint coneixements és una iniciativa del coŀlectiu Projecte Beta, format per diversos activistes del Programari Lliure i de Debian reconeguts arreu de Catalunya. La iniciativa «Compartint Coneixements» és un moodle on hi han hostatjat diversos cursos de gran utilitat com els que detallem tot seguit:

Curs d’OpenOffice.org (nivell mitjà),

Curs de GNU/Linux bàsic,

Iniciació a GNU/Linux amb Debian,

Introducció al GNU/Linux amb Ubuntu,

i si teniu ganes d’aprofondir una mica més en el món GNU/Linux també tenen un curs d’Introducció a Shell Scripting.

Òbviament els materials referits a OpenOffice.org tenen un temps però són plenament vàlids pel LibreOffice que fem servir a l’institut.