Validació personal als ordinadors

Després de molts dies de proves, d’errades i d’encerts, us podem anunciar la posada en marxa (esperem que definitiva) del sistema de validació personal per entrar als ordinadors.

Aquest canvi suposarà un seguit d’avantatges, entre els quals la possibilitat d’imprimir tota mena de documents sense haver de desar-los a l’ordinador on estem treballant (només ens caldrà demanar a consergeria els documents que ha imprès l’usuari de què es tracti); d’altra banda ens permet tenir un espai de disc dur de 100 MiB suficient per les tasques habituals (evidentment no permet emmagatzemar indefinidament tota mena de fitxers), amb la qual cosa també s’evitarà que desapareguin documents que hem creat per mals usos d’altres usuaris… evidentment, ens obligarà a reiniciar l’ordinador un cop haguem acabat de fer-lo anar, ja que si no ho fem el nostre «compte» quedarà al descobert.

Aquest canvi també implica unes petites modificacions a l’hora de fer servir els ordinadors;  per començar ens els trobarem amb una pantalla d’entrada diferent, on només hi haurà el nom de la màquina:

01-entrada

Haurem d’acceptar prement la tecla «intro/enter», llavors ens apareixerà la pantalla de validació:

02-usuari

Aquí haurem d’introduir el nostre nom d’usuari (el que se’ns va donar a principis de curs, que era vàlid per la intraweb i també pel moodle i pel correu del centre), i després prémer la tecla «intro/enter». Amb la qual cosa ens apareixerà la pantalla per posar-hi la nostra contrasenya (la que se’ns va donar a principis de curs, que era vàlid per la intraweb i també pel moodle i pel correu del centre; si l’hem canviada haurem de fer servir l’original i no la podrem canviar per accedir als ordinadors):

03-contrasenya

Un cop fet això accedirem a l’ordinador, on hi haurà com a novetat la nostra carpeta personal:

04-espai-personal

Per accedir-hi també ens demanarà la nostra contrasenya (la mateixa que hem fet servir per entrar a l’ordinador):

05-contrasenya-espai

Un cop introduïda i acceptat (tecla «intro/enter») se’ns obrirà el nostre espai de disc dur… personal i intrasferible:

06-carpeta-personal

on podrem desar tots els documents que ens calgui fer servir… fins al límit de 100 MiB.

Així de senzill 😉