Arxiu mensual: agost de 2014

Novetats informàtiques pel curs 2014-2015, el portafolis

Com ja es va comentar al l’últim claustre del curs 2013-2014 pel proper curs s’implementen dos canvis importants, d’una banda la creació d’una xarxa sense fils (wifi) per l’alumnat i d’una altra la implementació de perfils mòbils als ordinadors del centre; i d’altra banda s’afegeix com a novetat el portafolis digital, atenent les peticions observades al resultat de l’enquesta feta l’últim trimestre del curs passat. Aquests canvis esperem que siguin de profit per la nostra tasca docent. Això sí, caldrà tenir en compte les implicacions que comporten aquestes novetats.

Així el fet de crear una xarxa per l’alumnat permet que des de la xarxa docent (exclusiva del professorat) es pugui accedir a directoris de la xarxa que també és accessible al professorat des dels ordinadors del centre… per la qual cosa caldrà tenir molta cura per evitar que la contrasenya d’accés a aquesta xarxa pugui arribar als alumnes. En aquest sentit volem recordar que ara tenim tres senyals de wifi diferents per tot el centre (docent, eduroam i Alumnes), a més de la xarxa «convidats» que és ben visible als espais on acostumen a venir ponents de fora del centre a fer xerrades.

D’altra banda, la implementació de perfils mòbils als ordinadors del centre permet que els usuaris accedeixin al «seu» ordinador des de qualsevol màquina del centre, de manera que totes les modificacions que facin en un moment donat quedin quan accedeixin des d’un altre ordinador. Per exemple, quan estem treballant en un ordinador podem fer coses tan poc transcendents (però que ens poden alegrar l’estona) com canviar el fons d’escriptori; si ho fem, aquest canvi serà visible des de qualsevol altre ordinador de la casa. Un altre cas és per exemple si canviem la pàgina d’inici del navegador, aquest canvi el tindrem a tota la casa… però com s’ha comentat abans, per tal que això sigui possible cal sortir de la sessió cada vegada que deixem de treballar amb una màquina, si no ho fem el servidor «no sap» a quin dels perfils del mateix usuari ha de «fer cas».

Aquests canvis són avenços importants que ens poden facilitar la feina, el primer ens permetrà que els alumnes puguin treballar amb els seus dispositius i el segon ens permetrà tenir el «nostre» ordinador allà on anem.

Finalment el portafolis digital de l’alumnat, com diu el Departament d’Ensenyament, consisteix en una selecció d’evidències recollides de manera reflexiva al llarg d’un període de temps determinat i presentades en un suport digital; és un sistema que es pot integrar al sistema d’avaluació en el procés d’ensenyament i aprenentatge amb un objectiu concret. És una eina que ja s’empra al centre però entre les diferents opcions que s’hi pot trobar, la que més s’adiu amb el que tenim al centre, i l’única que permet ser instaŀlada als nostres servidors és l’aplicació Mahara, una de les opcions proposades pel Departament d’Ensenyament quan parla de l’elaboració de portafolis digitals.

L’avantatge del Mahara respecte a d’altres opcions és (a més de ser programari lliure) que permet la integració amb el Moodle, de manera que validant-nos al Moodle tenim accés al Mahara:

En validar-nos al Moodle ens apareix a dalt a la dreta l'accés directe al Mahara

En validar-nos al Moodle ens apareix a dalt a la dreta l’accés directe al Mahara.

02-ConsolaMahara

Pantalla d’inici del Mahara (consola), des d’on podem començar a treballar.

Aspecte que pot tenir un portafolis digital molt simple amb Mahara.

Aspecte que pot tenir un portafolis digital molt simple amb Mahara.

Sobre aquesta eina podeu trobar informació pròpia del Departament d’Ensenyament, així com més documentació a d’altres llocs, com ara:
– al lloc web oficial de Mahara (en anglès).
– al manual oficial al wiki de Mahara (en anglès).
– al lloc web oficial de la comunitat catalana de mahara.

– a la xarxa podeu trobar més informació, com ara aquesta presentació sobre l’ús de Mahara i Moodle.

Més endavant esperem poder ampliar-vos la documentació sobre aquesta nova eina.

Bon inici de curs! 😉