Arxiu mensual: octubre de 2009

Correu electrònic @iestorrevicens.cat

Si voleu veure les funcionalitats i utilitats del correu del centre, podeu consultar el document informatiu “Coneix el nostre correu”, accessible des de la pàgina inicial de la intranet, a sota de l’accés del correu iestorrevicens.cat .

També trobareu, a l’apartat Documents del menú superior de la intranet del centre, instruccions i detalls sobre l’ús i personalització del vostre correu: us podeu descarregar varis tutorials per a:

  • redirigir fins a altres 5 comptes de correu a aquest i evitar d’haver de llegir els missatges des de tots els comptes per separat,
  • enviar missatges des de l’accés del correu com si ho féssiu des d’un altre compte, o
  • redirigir el compte de correu a un altre compte que pugueu tenir.

Ús dels canons antics

Recordem al nou professorat que si feu classe a una aula comuna amb canó, i no trobeu el panell de control del canó a la paret ( tal com passa amb els nous ), vol dir que és un dels equipaments que ja estaven instal.lats prèviament, i que funcionen amb comandaments. Els comandaments els trobareu a consergeria. Cal demanar-los abans d’entrar a la classe i retornar-los en acabar.

Ús dels nous canons de projecció

Cal tenir en compte el següent:

  • NO HI HA COMANDAMENTS A DISTÀNCIA. NO ES NECESSITEN.
  • El panell de control del projector està fixat a la paret, a sota dels endolls i prop l’ordinador de l’aula. Per encendre el canó, cal prèmer el botó ON de la part esquerra del panell. En acabar, cal apagar amb el botó OFF que hi ha al costat del botó ON. No cal fer res més, i no s’han de tocar mai els controls del  projector.
  • Les connexions VGA entre l’ordinador de l’aula i el panell no s’han de desendollar mai.
  • En alguns casos, potser que el cable de connexió entre l’ordinador i el panell encara no estigui encara instal.lat ; en aquest cas, cal esperar a que s’acabi la instal.lació per a poder fer-ne ús.