Select Page

ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA

 

ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR  ·  FAMÍLIA D’IMATGE PERSONAL

Triptic informatiu

Més informació

Departament d’Ensenyament

Nivell

Grau superior· LOE

Vies d'accés

 • Batxillerat o equivalent
 • Prova d’accés de grau superior
 • Curs d’accés (CAS)
 • CFGM de la mateixa família
 • Altres titulacions equivalents a les anteriors

Durada

 • 2000 hores.
 • 2 cursos escolars.

Torns i marc horari

 • 1r curs: torn de matí, de 8,30 a 14,50 h
 • 2n curs: torn de tarda, de 14 a 20,20 h

Aquests estudis capaciten per dirigir i supervisar el desenvolupament dels serveis de perruqueria, planificar i portar a terme tractaments capil·lars estètics i dissenyar estilismes de canvi d’imatge, respectant criteris de qualitat, seguretat, respecte al medi ambient i dissenys per a tots.

Aquest professional exercirà l’activitat en el sector de cures de la imatge personal, en el subsector de cures estètiques, en petites i mitjanes empreses, majoritàriament privades, a les àrees de tractaments estètics integrals, estètica hidrotermal, microimplantació de pigments, depilació avançada, massatge estètic i drenatge, i assessorament en tractaments i productes cosmètics. Es tracta de professionals per compte propi que treballen gestionant la seva pròpia empresa o que treballen per compte d’altri, exercint la seva activitat professional com a empleats o caps d’àrea o de departament.

Les principals ocupacions i llocs de treball són:

 • Esteticista.

 • Director tècnic en empreses estètiques i àrees d’imatge personal, de balnearis.

 • Tècnic en tractaments estètics integrals.

 • Especialista en tècniques hidroestètiques.

 • Tècnic en micropigmentació.

 • Tècnic en depilació mecànica i avançada.

 • Tècnic en aparells d’estètica.

 • Especialista en bronzejat mitjançant radiació ultraviolada.

 • Tècnic en massatges estètics.

 • Tècnic en drenatge limfàtic estètic.

 • Treballador qualificat en centres de medicina i cirurgia estètica.

 • Tècnic comercial.

 • Assessor estètic i cosmètic.

 • Formador tècnic en estètica

Mòduls professionals i unitats formatives:

Mòdul 1: aparells d’estètica. 99 hores

 • UF 1: electroestètica. 99 hores

Mòdul 2: estètica hidrotermal. 185 hores

 • UF 1: hidroteràpia i cosmètica termal. 75 hores
 • UF 2: el servei d’hidroteràpia. 45 hores
 • UF 3: la gestió dels serveis hidrotermals. 25 hores

Mòdul 3: depilació avançada. 129 hores

 • UF 1: depilació mecànica. 40 hores
 • UF 2: tècniques de depilació avançada. 29 hores

Mòdul 4: massatge estètic. 195 hores

 • UF 1: quiromassatge. 50 hores
 • UF 2: tècniques associades. 50 hores
 • UF 3: massatge sensorial. 35 hores

Mòdul 5: drenatge estètic i tècniques per pressió.185 hores

 • UF 1: drenatge limfàtic manual. 75 hores
 • UF 2: tècniques per pressió. 70 hores

Mòdul 6: micropigmentació. 157 hores

 • UF 1: tècniques prèvies a la micropigmentació. 60 hores
 • UF 2: tècniques de micropigmentació. 47 hores

Mòdul 7: processos fisiològics i d’higiene en imatge personal. 109 hores

 • UF 1: organització general del cos humà. 44 hores
 • UF 2: imatge personal i hàbits de vida saludable. 30 hores
 • UF 3: normativa higienicosanitària dels processos estètics. 15 hores

Mòdul 8: dermoestètica.132 hores

 • UF 1: l’òrgan cutani i les seves alteracions. 60 hores
 • UF 2: anàlisi i diagnòstic facial i corporal. 32 hores
 • UF 3: tractaments estètics facials i corporals. 40 hores

Mòdul 9: cosmètica aplicada a estètica i benestar.142 hores

 • UF 1: cosmetologia general. 30 hores
 • UF 2: cosmètics cutanis. 36 hores
 • UF 3: cosmètics especials i innovacions cosmètiques. 36 hores
 • UF 4: fitocosmètica i aromateràpia. 20 hores

Mòdul 10: tractaments estètics integrals. 251 hores

 • UF 1: la cabina d’estètica integral. 28 hores
 • UF 2: atenció als clients, promoció i vendes. 45 hores
 • UF 3: tractaments facials i corporals personalitzats. 103 hores
 • UF 4: tractaments estètics preoperatoris i postoperatoris. 35 hores

Mòdul 11: formació i orientació laboral. 99 hores

 • UF 1: incorporació al treball. 66 hores
 • UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

Mòdul 12: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 • UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

Mòdul 13: projecte d’estètica integral i benestar. 66 hores

 • UF 1: projecte d’estètica integral i benestar. 66 hores

Mòdul 14: formació en centres de treball. 350 hores

Preu públic: 360 € per curs, més la quota de material.

Quota de l’AMPA: 25 €

Caldrà adquirir una bata per a les classes pràctiques.

Llibres: en alguns crèdits s’utilitza llibre de text. Es demanaran, si s’escau, a inici de curs. Consulteu l’apartat “Llibres i material escolar

Per a obtenir-les cal estar matriculat en el cicle formatiu i haver cursat estudis previs oficials a  partir dels quals s’obtingui un títol de Tècnic o Tècnic superior de formació professional o estudis superiors universitaris.

També es poden demanar convalidacions si es disposa d’un certificat d’Acreditació de competències professionals.

Taula oficial de convalidacions: Estètica integral i benestar

Llegenda de la taula de convalidacions:

A les files hi ha els cicles de procedència, i a les columnes, els crèdits  que es poden convalidar. Si no trobeu el vostre cicle d’origen, busqueu les files on hi consta: “qualsevol Tècnic o Tècnic superior ….” ( els punts suspensius indiquen que hi ha diverses opcions)

 • C: convalidació directa de la Direcció del centre. Aquesta convalidació es qualifica amb un 5.
 • R: convalidació directa de la Direcció del centre, en la que es traspassa la qualificació obtinguda anteriorment.
 • D: convalidació singular per part de la Direcció General de FP del Departament d’Ensenyament. Aquesta convalidació es qualifica amb un 5.
 • NC: si es demana es denegarà per part de la Direcció del centre
 • ND: si es demana es denegarà per part de la Direcció General de FP del Departament d’Ensenyament.

Vols veure les activitats que es fan als cicles formatius de Perruqueria, Estètica personal decorativa i Estètica i Bellesa ? 

Entra al nostre facebook!