Select Page

HIGIENE BUCODENTAL

 

HIGIENE BUCODENTAL·DUAL

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR  ·  FAMÍLIA DE SANITAT

Triptic informatiu

Més informació

Departament d’Ensenyament

Nivell

Grau superior· LOE, en format DUAL

Què és el format DUAL ?

Vies d'accés

 • Batxillerat o equivalent
 • Prova d’accés de grau superior
 • Curs d’accés (CAS)
 • CFGM de la mateixa família
 • Altres titulacions equivalents a les anteriors

Durada

 • 2000 hores.
 • 2 cursos escolars.

Torns i marc horari

 • 1r curs: torn de matí, de 8,30 a 14,50 h
 • 2n curs: torn de tarda, de 14 a 20,20 h

La competència general d’aquest títol consisteix a promoure la salut bucodental de les persones i de la comunitat, mitjançant el desenvolupament d’activitats preventives i assistencials, que comprenen l’exploració, l’avaluació, la promoció i la realització de tècniques odontològiques.

Com a membre d’un equip de salut bucodental realitzarà la seva activitat professional amb criteris de qualitat, seguretat i optimització de recursos.

 

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica superior en higiene bucodental;

 • tècnic o tècnica especialista higienista dental;

 • higienista bucodental;

 • educador o educadora en salut bucodental.

Mòduls professionals i unitats formatives:

Mòdul 1: Recepció i logística a la clínica dental. 66 hores

 • UF 1: Recepció del pacient i gestió informàtica. 36 hores.
 • UF 2: Manteniment dels equips i control del magatzem de la clínica dental. 30 hores.

Mòdul 2: Estudi de la cavitat oral.231 hores

 • UF 1: Anatomia i fisiologia de l’aparell estomatognàtic. 62 hores.
 • UF 2: Patologia de l’aparell estomatognàtic. 62 hores.
 • UF 3: Patologies sistèmiques amb repercussió en l’aparell estomatognàtic. 41 hores.

Mòdul 3: Exploració de la cavitat oral. 198 hores

 • UF1: Preparació de l’instrumental i material del gabinet bucodental. 40 hores
 • UF2: L’atenció al pacient. 92 hores

Mòdul 4: Intervenció bucodental. 231 hores

 • UF 1: Prevenció bucodental 60 hores.
 • UF 2: Eliminació de dipòsits dentals 105 hores.

Mòdul 5: Epidemiologia en salut oral. 132 hores

 • UF 1: Planificació i obtenció de dades en estudis epidemiològics de salut bucodental. 80 hores .
 • UF 2: Interpretació i informació de les dades obtingudes en estudis epidemiològics de salut bucodental. 52 hores.

Mòdul 6: Educació per a la salut oral. 99 hores

 • UF1: Obtenció d’informació i organització d’accions d’educació i promoció de la salut. 29 hores.
 • UF2: Elaboració de programes d’educació i promoció de la salut bucodental. 70 hores.

Mòdul 7: Conservadora, periodòncia, cirurgia i implants. 165 hores

 • UF 1:Tècniques d’ajuda en odontologia conservadora. 50 hores.
 • UF 2: Tècniques d’ajuda en odontologia quirúrgica. 49 hores.

Mòdul 8: Pròtesi i ortodòncia. 165 hores

 • UF1: Presa d’impressions dentals i registres d’ oclusió. 33 hores.
 • UF2: Pròtesis dentals. 33 hores.
 • UF3: Ortodòncia. 33 hores.

Mòdul 9: Primers auxilis. 66 hores

 • UF1: Recursos i trasllat d’accidentats. 22 hores.
 • UF2: Suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril·ladors. 22 hores.
 • UF3: Atenció sanitària d’urgències. 22 hores.

Mòdul 10: Fisiopatologia general. 165 hores

 • UF 1: Fisiopatologia de l’organisme humà. 115 hores.
 • UF 2: Fisiopatologia del sistema immunitari, infeccions i neoplàsies. 50 hores.

Mòdul 1: formació i orientació laboral. 99 hores

 • UF 1: incorporació al treball. 66 hores
 • UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

Mòdul 12: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 • UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

Mòdul 13: projecte d’higiene bucodental. 66 hores

 • UF 1: projecte de documentació i administració sanitàries. 66 hores

Mòdul 14: formació en centres de treball. 416 hores

Es realitza durant el segon curs.

Quota de material.

Quota de l’AMPA: 25 €

Taxes dels cicles formatius de grau superior

Llibres: en alguns crèdits s’utilitza llibre de text. Es demanaran, si s’escau, a inici de curs. Consulteu l’apartat “Llibres i material escolar

Caldrà adquidir una bata de laboratori. Ja s’informarà a inici de curs.

Es recomana també disposar d’ordinador personal.

Per a obtenir-les cal estar matriculat en el cicle formatiu i haver cursat estudis previs oficials a  partir dels quals s’obtingui un títol de Tècnic o Tècnic superior de formació professional o estudis superiors universitaris.

També es poden demanar convalidacions si es disposa d’un certificat d’Acreditació de competències professionals.

Taula oficial de convalidacions: Higiene bucodental

Llegenda de la taula de convalidacions:

A les files hi ha els cicles de procedència, i a les columnes, els crèdits  que es poden convalidar. Si no trobeu el vostre cicle d’origen, busqueu les files on hi consta: “qualsevol Tècnic o Tècnic superior ….” ( els punts suspensius indiquen que hi ha diverses opcions)

 • C: convalidació directa de la Direcció del centre. Aquesta convalidació es qualifica amb un 5.
 • R: convalidació directa de la Direcció del centre, en la que es traspassa la qualificació obtinguda anteriorment.
 • D: convalidació singular per part de la Direcció General de FP del Departament d’Ensenyament. Aquesta convalidació es qualifica amb un 5.
 • NC: si es demana es denegarà per part de la Direcció del centre
 • ND: si es demana es denegarà per part de la Direcció General de FP del Departament d’Ensenyament.