Select Page

PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR

 

PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ  ·  FAMÍLIA D’IMATGE PERSONAL

Triptic informatiu

Més informació

Departament d’Ensenyament

Nivell

Grau mitjà· LOE

Vies d'accés

 • ESO o equivalent
 • Prova d’accés de grau mitjà
 • Curs d’accés (CAM)

Durada

 • 2000 hores.
 • 2 cursos escolars.

Torns i marc horari

Torn de matí o de tarda

 • Torn de matí, de 8,30 a 14,50 h
 • Torn de tarda, de 14 a 20,20 h

La competència general d’aquest títol consisteix a dur a terme la cura i l’embelliment del cabell, l’estètica de mans i peus, i l’estilisme masculí, així com a comercialitzar serveis i venda de cosmètics, complint els protocols de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Aquest professional exercirà l’activitat en empreses d’imatge personal dedicades als processos de perruqueria d’ús social, en les quals es desenvolupen tasques de prestació de serveis, comercialització, aprovisionament, qualitat, protecció davant dels riscos i control d’efluents i residus. Solen actuar per compte d’altri, integrant-se en equips de treball amb persones del mateix nivell de qualificació, inferior o superior.

Les principals ocupacions i llocs de treball són:

 • Perruquer.

 • Barber.

 • Tècnic en coloracions capil·lars.

 • Tècnic en canvis de forma del cabell.

 • Tècnic en tallada de cabell.

 • Tècnic en postisseria.

 • Tècnic en manicura.

 • Tècnic en pedicura.

 • Tècnic o agent comercial d’empreses del sector

 • Recepcionista en empreses de perruqueria.

 • Demostrador d’equips, de cosmètics i de tècniques de perruqueria

Mòduls professionals i unitats formatives:

Mòdul 1: pentinats i recollits 319 hores

 • UF 1: higiene capil·lar. 33 hores
 • UF 2: pentinats i acabats. 83 hores
 • UF 3: recollits. 70 hores
 • UF 4: extensions i perruques. 33 hores

Mòdul 2: coloració capil·lar. 133 hores

 • UF 1: tècniques prèvies a la coloració. 70 hores
 • UF 2: tècniques de coloració. 93 hores

Mòdul 3: cosmètica per a perruqueria. 99 hores

 • UF 1: cosmètics i formes cosmètiques capil·lars. 50 hores
 • UF 2: cosmètica en el saló de perruqueria. 49 hores

Mòdul 4: tècniques de tallada del cabell. 192 hores

 • UF 1: tallada de cabell. 58 hores
 • UF 2: estils de tallada. 80 hores

Mòdul 5: canvis de forma permanent del cabell. 99 hores

 • UF 1: canvis de forma permanent. 99 hores

Mòdul 6: perruqueria i estilisme masculí.76 hores

 • UF 1: barba, bigoti i masclet. 28 hores
 • UF 2: tallada masculina. 28 hores

Mòdul 7: anàlisi capil·lar. 99 hores

 • UF 1: pell, cuir cabellut i annexos cutanis. 49 hores
 • UF 2: cures estètiques capil·lars. 50 hores

Mòdul 8: estètica de mans i peus. 99 hores

 • UF 1: manicura. 23 hores
 • UF 2: pedicura. 23 hores
 • UF 3: tractaments estètics de mans i peus. 33 hores
 • UF 4: decoració d’ungles naturals. 20 hores

Mòdul 9: imatge corporal i hàbits saludables.99 hores

 • UF 1: aparells i sistemes del cos humà. 44 hores
 • UF 2: pautes bàsiques de vida saludables. 40 hores
 • UF 3: higiene i desinfecció en els serveis d’imatge personal. 15 hores

Mòdul 10: màrqueting i venda en imatge personal. 104 hores

 • UF 1: màrqueting i comunicació. 33 hores
 • UF 2: promoció i venda de productes i serveis. 51 hores

Mòdul 11: formació i orientació laboral. 99 hores

 • UF 1: incorporació al treball. 66 hores
 • UF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores

Mòdul 12: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

 • UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

Mòdul 13: anglès tècnic. 99 hores

 • UF 1: anglès tècnic. 99 hores

Mòdul 14: síntesi. 99 hores

 • UF 1: síntesi. 99 hores

Mòdul 15: formació en centres de treball. 350 hores

Es realitza durant el segon curs.

Quota de material, bata i AMPA: 107 €

Bata: amb l’import de la matrícula s’abona el preu de la bata que cal portar obligatòriament a les classes pràctiques. Ja s’informarà en matricular-se.

Material per a les classes pràctiques: a inici de curs caldrà compar individualment un kit d’estris de perruqueria ; el preu mínim aproximat és de 120 euros. Ja s’informarà a inici de curs.

Llibres: en alguns crèdits s’utilitza llibre de text. Es demanaran, si s’escau, a inici de curs. Consulteu l’apartat “Llibres i material escolar

Per a obtenir-les cal estar matriculat en el cicle formatiu i haver cursat estudis previs oficials a  partir dels quals s’obtingui un títol de Tècnic o Tècnic superior de formació professional o estudis superiors universitaris.

També es poden demanar convalidacions si es disposa d’un certificat d’Acreditació de competències professionals.

Taula oficial de convalidacions: Perruqueria i cosmètica capil·lar

Llegenda de la taula de convalidacions:

A les files hi ha els cicles de procedència, i a les columnes, els crèdits  que es poden convalidar. Si no trobeu el vostre cicle d’origen, busqueu les files on hi consta: “qualsevol Tècnic o Tècnic superior ….” ( els punts suspensius indiquen que hi ha diverses opcions)

 • C: convalidació directa de la Direcció del centre. Aquesta convalidació es qualifica amb un 5.
 • R: convalidació directa de la Direcció del centre, en la que es traspassa la qualificació obtinguda anteriorment.
 • D: convalidació singular per part de la Direcció General de FP del Departament d’Ensenyament. Aquesta convalidació es qualifica amb un 5.
 • NC: si es demana es denegarà per part de la Direcció del centre
 • ND: si es demana es denegarà per part de la Direcció General de FP del Departament d’Ensenyament.

Vols veure les activitats que es fan als cicles formatius de Perruqueria, Estètica personal decorativa i Estètica i Bellesa ? 

Entra al nostre facebook!