Select Page

CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

 

CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ     ·     FAMÍLIA DE SANITAT

Nivell

Grau mitjà· LOGSE

Vies d'accés

 • ESO o equivalent
 • Prova d’accés de grau mitjà
 • Curs d’accés (CAM)

Durada

 • 1400 hores.
 • 1 curs escolar i part del següent curs per a les pràctiques.

Torns i marc horari

 • Torn  de matí o de tarda
 • Horari de matí: de 8,30 a 14,50 h
 • Horari de tarda: de 14 a 20,20 h

Els Tècnics de Cures auxiliars d’infermeria proporcionen cures auxiliars al pacient i actuen sobre les condicions sanitàries del seu entorn, com a membre d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària, sota la dependència del diplomat d’infermeria o si escau, i també, com a membre d’un equip de salut en l’assistència privada, sota la supervisió corresponent.

Aquest tècnic exercirà fonamentalment la seva activitat laboral en el sector sanitari, a l’àrea d’assistència al pacient/client, formant part de l’equip d’infermeria a l’atenció primària, comunitària o especialitzada.

Els principals subsectors en els que pot desenvolupar la seva activitat són:

 • Atenció primària i comunitària: atenció domiciliaria, promoció de la salut, salut bucodental, consultes i centres geriàtrics.
 • Atenció especialitzada: consultes, hospitalització, urgències, sales de parts, pediatria, unitats de cures especials, quiròfans, centrals d’esterilització, salut mental i geriatria.
 • Altres: centres sanitaris, departaments d’afers socials de ministeris, comunitats autònomes, ajuntaments i centres de balneoteràpia.

Quota de material: 75 €

Llibres: en alguns crèdits s’utilitza llibre de text. També es demanaran, si s’escau, a inici de curs. Consulteu l’apartat “Llibres i material escolar

Caldrà comprar també una bata blanca d’infermeria. Ja s’indicarà com ha de ser a inici de curs.

Per a obtenir-les cal estar matriculat en el cicle formatiu i haver cursat estudis previs oficials a  partir dels quals s’obtingui un títol de Tècnic o Tècnic superior de formació professional o estudis superiors universitaris.

També es poden demanar convalidacions si es disposa d’un certificat d’Acreditació de competències professionals.

Taula oficial de convalidacions: Cures auxiliars d’infermeria

Llegenda de la taula de convalidacions:

A les files hi ha els cicles de procedència, i a les columnes, els crèdits  que es poden convalidar. Si no trobeu el vostre cicle d’origen, busqueu les files on hi consta: “qualsevol Tècnic o Tècnic superior ….” ( els punts suspensius indiquen que hi ha diverses opcions)

 • C: convalidació directa de la Direcció del centre. Aquesta convalidació no es té en compte en el càlcul de la nota mitjana del cicle.
 • R: convalidació directa de la Direcció del centre, en la que es traspassa la qualificació obtinguda anteriorment.
 • D: convalidació singular per part de la Direcció General de FP del Departament d’Ensenyament. La convalidació no es té en compte en el càlcul de la nota mitjana del cicle.
 • NC: si es demana es denegarà per part de la Direcció del centre
 • ND: si es demana es denegarà per part de la Direcció General de FP del Departament d’Ensenyament.