Select Page

 

PLURILINGÜISME

PLA DE PLURILINGÜISME

  • ALL YOU NEED IS CLIL
  • GLOBAL SCHOLARS
  • 2a LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS
  • FORMACIÓ EN IDIOMES PER ALUMNAT DE COMENIUS+
  l

  All you need is CLIL

  És el nom del nostre projecte de plurilingüisme: “tot el què necessites es CLIL” . CLIL son les sigles, en anglès, de Content Language Integrated Learning, anomenat també  Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE), basat en  contextos l’ensenyament integrat de les llengües estrangeres amb les matèries comunes, com la història o les ciències, o altres diferents de l’idioma que es vol trasmetre.

  El centre es troba en el tercer any del seu projecte All You Need is CLIL, amb continuïtat al llarg de l’etapa.

  L’alumnat que forma part d’aquest projecte ha de tenir l’autorització familiar i un bon nivell de llengua anglesa. El centre fa la selecció de l’alumnat que forma part del projecte mitjançant la coordinació amb els centres adscrits de primària.

  Gràcies al projecte, el centre té prioritat per gaudir d’un auxiliar de conversa en anglès, que promou l’ús oral de la llengua anglesa i intervé principalment en els grups del projecte.

  Les matèries

  =

  1r d'ESO

  A 1r d’ESO, els alumnes estudien les matèries de Ciències naturals, Tecnologia i Educació visual i plàstica en anglès.

  =

  2n d'ESO

  A 2ESO estudien en anglès Física i Química, Tecnologia, la matèria optativa Global Scholars i una hora de Matemàtiques.

  =

  3r d'ESO

  Les matèries en anglès son Tecnologia, Educació visual i plàstica i les matèries optatives del curs.

  Global Scholars

  L’Institut Torre Vicens ha estat seleccionat per formar part del projecte Global Scholars el curs 2016-2017. Aquest projecte està promogut per l’entitat nord-americana Bloomberg Philantropies i actualment hi participen 30 escoles de 20 països d’arreu el món.

  El programa es proposa promoure el pensament global, el pensament crític i el coneixement sobre un tema d’interès mutu, aconseguir un bon domini de la tecnologia i de les habilitats necessàries per al segle XXI i practicar la llengua anglesa: tot el projecte es desenvolupa en anglès.

  El tema del curs actual és “Digital schools: connect!” i incideix en la importància de la tecnologia i el món digital en les nostres vides.

  Els centres treballen per grups d’escoles o instituts de diversos països, en el cas de Torre Vicens, amb centres de Boston, Gorzow, Varsòvia, Nova York, Jakarta, Madrid, Singapur, Fort Lauderdale i Tel Aviv.

  Tots els centres treballen el mateix currículum al mateix temps i presenten els productes finals de cada unitat mitjançant videoconferències amb els altres centres de l’equip i l’ús d’una plataforma digital. Els docents també es coordinen de la mateixa manera amb professionals de l’entitat, que té la seu a Nova York.

  A l’Institut Torre Vicens el projecte el duu a terme el grup d’alumnes de segon d’ESO del programa “All You Need IS CLIL”, que fan diverses matèries en anglès al llarg del curs (a segon d’ESO són Física i química, Tecnologia, Matemàtiques i l’optativa Global Scholars).

  z

  Estades d'immersió en llengua anglesa

  El Departament de Llengües Estrangeres organitza cada curs una estada d’immersió en llengua anglesa en alguna localitat de les illes britàniques. L’estada té una durada d’una setmana.

  Els alumnes resideixen amb famílies i reben 3 hores diàries de classes en anglès, a més de gaudir d’excursions de la zona.

  El curs 2016-2017 l’alumnat anirà a la localitat anglesa de Worthing durant la segona quinzena del mes de març.

  Immersió en llengua francesa

  El departament d’Idiomes organitza cada curs una sortida de diversos dies a França, per a promoure l’ús del francès com a segona llengua estrangera.

  Fem conversa en anglès

  La classe amb el Louis Lynch, professor auxiliar de conversa en anglès

  eTwinning

  Viatge d'immersió lingüística a Irlanda

  Global Scholars, el projecte

  Formació en idiomes de l'alumnat dels projectes Comenius +

  L’alumnat que participa en les estades formatives de la Formació pràctica en centres de treball (FCT) a diferents països de la Unió Europea reb classes de l’idioma del país que l’ha d’acollir.

  Així, l’alumnat de Cures d’infermeria que farà les pràctiques a Osnabruck, a Alemanya, està rebent formació en llengua alemanya des d’inici de curs; les alumnes que van a França, de francès, i els que van a Sicília (Itàlia), rebran classes d’italià.

  Vols conèixer de prop el nostre projecte?