Select Page

ELS ESTUDIS

 

Un gran ventall d’opcions i d’itineraris de formació

ESO

 

Enfortint la base

Aquesta etapa té com a finalitat possibilitar que els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura que consolidi la formació de l’ensenyament primari i completi la formació cultural. És obligatòria per a tots els nois i noies entre els 11-12 i els 16 anys d’edat.

BATXILLERAT

 

Formació postobligatòria

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat. És un cicle format per dos cursos, i consta de matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives. En acabar, permeten accedir a la universitat i als cicles formatius de grau superior.

Per a facilitar el pas entre cicles: curs de preparació per a l’accés als cicles formatius de grau superior

El curs d’accés als cicles formatius de grau superior s’adreça a les persones que volen accedir a cicles formatius de grau superior, i han superat un cicle formatiu de grau mitjà o l’estan acabant. El curs dóna accés reservat als cicles formatius de grau superior.

.

Moltes opcions professionals per elegir

Els Cicles formatius de formació professional capaciten per a l’exercici de diverses professions i proporcionen la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

I també permeten accedir a la formació universitària

Programa de formació i inserció (NEE)

El nostre Programa de Formació i Inserció s’adreça als joves més grans de setze anys, que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. En el nostre centre, el Programa de Formació i Inserció és de Perruqueria i estètica (NEE), i s’adapta a les necessitats d’alumnat amb dificultats específiques d’aprenentatge i que tinguin certificat de discapacitat.