Programa de formació i inserció (PFI)

Els Programes de Formació i Inserció s’adrecen als joves més grans de setze anys (16 anys complerts o que els compleixin abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa, i prioritàriament menors de 21 anys) que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.

La finalitat dels programes és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat d’un el seu itinerari formatiu, especialment en la formació professional específica de grau mitjà, un cop superada la prova d’accés.

Els aprenentatges assolits es reconeixen tant en l’àmbit acadèmic com en l’àmbit laboral (obtenció de certificat de professionalitat).

En el nostre centre, el Programa de Formació i Inserció és de Perruqueria i estètica (NEE), i s’adapta a les necessitats d’alumnat amb dificultats específiques d’aprenentatge i que tinguin certificat de disminució.

Més informació: poseu-vos en contacte amb la Tutora del PFI o amb la Psicòloga del centre.

Informació sobre la preinscripció i matriculació