Cicles formatius de grau superior

CFS

Els estudis son presencials: cal assistir a totes les classes. En alguns casos especials i justificats es pot optar per la semipresencialitat (cal consultar les condicions a secretaria)

FAMÍLIA PROFESSIONAL D’EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

FAMÍLIA PROFESSIONAL DE SANITAT

 • DIETÈTICA. CICLE LOGSE

  • Duració: 2 cursos acadèmics.
  • Horari: 1r curs de matí ( 8,30 a 14,50 h ); 2n curs de tarda ( 14-15h a 19,30 h, aprox, segons els dies) amb pràctiques de matí
  • Perfil professional (PDF)
  • Tríptic informatiu
 • SALUT AMBIENTAL. CICLE LOGSE en extinció

  • Aquest curs 2016/17 només es podrà cursar el segon curs.
  • Horari: 2n curs de tarda ( 14-15 a 19,30 h, aprox, segons els dies) amb pràctiques al matí.
  • Perfil professional (PDF)

   

FAMÍLIA PROFESSIONAL D’IMATGE PERSONAL

 • ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR . CICLE LOE .

 Continuïtat amb els estudis universitaris:

 • Els cicles formatius de grau superior permeten accedir als estudis universitaris de grau. Informació al web de les universitats catalanes.

Més informació sobre els cicles formatius:

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save