Salut i escola

El centre educatiu, com a espai natural per a l’aprenentatge, l’educació i la formació integral de la persona, és també el lloc on es manifesten més precoçment els signes d’alerta sobre problemes de salut, en els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d’ajuda a les necessitats, sovint no expressades, però sí manifestades per mitjà de conductes.

És per això que el Departament d’Educació i el Departament de Salut van posar en marxa el programa “Salut i escola” (PSiE), amb el propòsit de potenciar la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els serveis sanitaris en accions de promoció de la salut i d’atenció a l’alumnat, assignant un professional especialitzat d’infermeria a cada centre, amb un horari de consulta per a l’alumnat.

Horari de consulta de l’infermera del programa Salut i escola: divendres alterns, de 11:30 a 13:00

Comunique-vos amb el tutor/a per tal de reservar hora abans de la consulta.

Si voleu fer consultes a l’infermera sobre alimentació, consum, relaccions afectivo-sexuals, etc…també podeu enviar un correu a infermera@iestorrevicens.cat

Objectius del programa

  • Apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents, mitjançant la consulta oberta als centres d’educació secundària amb les màximes garanties d’intimitat.
  • Facilitar la promoció d’actituds i hàbits saludables (factors protectors) amb actuacions d’educació per a la salut.
  • Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc).
  • Detecció precoç dels problemes de salut a fi d’intervenir al més aviat possible.