Projectes

       

 

 

En el nostre centre es desenvolupen, entre altres, els següents projectes:

Índex

 • Grup Experimental per al Plurilingüisme (GEP) a ESO:

Des del curs 2014-2015, hem iniciat un pla d’incorporació de”GEP” la llengua anglesa en diverses matèries curriculars, per un grup d’alumnes de 1r d’ESO amb bon rendiment en l’àrea de llengües, que s’anirà ampliant els propers cursos. L’objectiu del pla és aconseguir que els nois i noies arribin a 4rt d’ESO amb un bon domini oral i escrit de la llengua anglesa.

Un grup d’alumnes de 1ESO estan cursant les matèries de Ciències Naturals, Tecnologia i Música en anglès. Això representa 9 hores setmanals d’ús comunicatiu de la llengua anglesa. El projecte tindrà continuïtat al llarg de l’etapa d’ESO amb la inclusió de noves matèries.

També s’ofereix com a optativa el Francès, com a segona llengua, a més del català i castellà obligatoris. Així, si els pares ho desitgen, els seus fills podran arribar a batxillerat coneixent les 4 llengües.

Més informació sobre el projecte: desenvolupament del projecte

 • Aprenentatge i servei: Projecte “Donar temps”

L’alumnat d’ESO participa en el projecte de voluntariat “Donar temps”: consisteix en diverses activitats on els alumnes donen el seu temps per a col.laborar amb les escoles de primària adscrites del barri ( contar contes ), amb l’associació de jubilats ( cursos de noves tecnologies per a la gent gran), o en el mateix centre. Podeu veure algunes accions al web d’Activitats

 • Programa Erasmus + i altres projectes de mobilitat

Intercanvis escolars amb diversos centres de la península i d’Europa, com els que s’estan fent amb un centre de la Ílla de La Reúnion, o amb centres de França, el curs passat, o amb instituts de València i Galícia.

Erasmus+ és el programa de la Comissió Europea per educació, formació, joventut i esport. Tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2020. El programa dóna suport a tres accions principals:

Acció clau 1 (KA1) – Oportunitats de formació per a individus, dins i fora la UE: estudi i formació, pràctiques, desenvolupament docent i professional i activitats no formals per a joves, com voluntariat. Els europeus tindran l’opció d’estudiar, formar-se o ensenyar en institucions d’educació superior d’arreu del món.

Acció clau 2 (KA2) – Cooperació institucional entre institucions educatives, organitzacions per la joventut, empreses, autoritats locals i regionals i ONGs, per promoure el desenvolupament i la implementació de pràctiques innovadores en educació, formació, activitats per a joves, i per promoure l’ocupabilitat, la creativitat i l’emprenedoria.

Acció clau 3 (KA3) – Suport a la reforma de les polítiques dels Estats Membres i a la cooperació amb països de fora de la Unió Europea.  Aquest suport comporta la posada en pràctica d’eines de transparència, la realització d’estudis transnacionals i el suport a plans d’acció específics com el de Bolonya (ensenyament superior) i el de Copenhaguen (ensenyament i formació professionals).

Més informació: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

 • Projecte eTwinning

El nostre projecte es titula “So far, so near, so European: learning English, meeting other cultures and making new friends through ICT”. La finalitat del projecte és posar en contacte alumnat de diversos centres europeus mitjançant l’ús de la llengua anglesa i eines TAC i, més endavant, continuar amb un programa Erasmus Plus.eTwinning

La llista de centres que hi prenen part és la següent:

 • C Pra’ di Genova, Itàlia
 • INSTITUT TORRE VICENS, de Lleida
 • Holla ungdomsskole, Noruega
 • Nordagerskolen, Dinamarca
 • Silifke TOKI Ortaokulu, Turquía
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi nr3 w Słupsku, Polònia

El projecte es durà a terme amb alumnes de 2ESO al llarg d’aquest curs i el professors coordinadors seran la Sílvia Barbé i el Marc Batlle.

Per a més informació, cliqueu en aquest enllaç

 • Projecte 3,2,1…conTACto. PROMECE 2015

Consisteix en intercanvis escolars per al disseny i aplicació de projectes de millora en l’aprenentatge de l’alumnat mitjançant agrupacions PROMECEde col.laboració entre centres de diferents comunitats autònomes. El nostre projecte: “3,2,1,conTACto” promou  l’us de les TAC  per a la comunicació, l’interactivitat i el treball en grup.

Hi participem els següents centres: IES Andalán, de Saragossa; Instituto María Blasco, de Sant Vicente del Raspeig, d’Alacant; Instituto A Xunqueira, de Pontevedra, i L’Institut Torre Vicens de Lleida.

Trobareu més informació en el bloc d’activitats i en aquest enllaç.

Pàgina del centre : PROMECE

 • Projecte Implica’t

implicatUn proverbi africà diu: “Molta gent petita, en llocs petits, fent petites coses, pot canviar el món”

Des del curs 2013-14 estem formant part de la Xarxa d’escoles Solidàries, dins el projecte Implica’t. L’institut realitza un seguit de projectes solidaris on s’implica a tota la comunitat educativa.

Les nostres accions entre altres, han estat: Pastissos per La Marató, Recapte d’aliments pel banc dels aliments de Lleida, Venda de llibres solidaris i recollida de Motxilles, per Càritas. El dia 14 de desembre el nostre centre va participar en la I Jornada de la xarxa d’Escoles Solidàries que es va fer a Lleida.

Si voleu conèixer mes detalls, ens van venir a gravar per a Projectes en xarxa: Experiències

 • Agenda 21

Programa pel foment i l’educació en hàbits slogoagenda21lleidaaludables i sostenibles. Aquest curs participem en activitats de recollida selectiva: els alumnes dels Cicles Formatius de Perruqueria i de Salut Ambiental duen a terme les activitats relacionades amb el projecte. El passat 4 de desembre es va signar el compromís amb el projecte.

 • Pla d’Impuls a la Lectura

Es dedica part de l’horari lectiu de l’alumnat a la lectura individual, a més de fer diverses activitats per a impulsar la lectura entre els joves. Més detalls

 • Innova FP Lleida

Programa de col.laboració de professionals del centre amb empreses, oferint serveis.

Més informació

 • Pla TAC de Centre
La integració de les tecnologies en un centre educatiu es un procés d’innovació i gestió que inclou aspectes de funcionament pedagògic, formatiu, organitzatiu i tecnològic.
El Pla TAC estableix directius per assegurar la competència digital de l’alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica.
La Comissió TAC del centre és l’encarregada de gestionar aquest pla.
En el web d’Informàtica trobareu materials i informació relacionada amb el Pla.
 • Projecte Happy:

En col·laboració amb la UdL.

 • Pla de l’Esport a l’Escola

  El Pla pretén posar a l’abast de tots els alumnes del centre la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels joves. En el nostre centre col.laborem amb diverses entitats del barri per tal de promocionar les activitats esportives de l’alumnat d’ESO i Batxillerat, principalment.

  Per això, a més dels espais esportius del pati del centre ( uns 3000 m2), disposem dels equipaments esportius del camp d’esports de Balàfia, situat al mateix costat del centre, amb accés directe des del centre.

Més informació

 • Programa Intensiu de Millora (PIM)

Per a l’alumnat que no ha assolit les competències bàsiques de 6è de primària. 1ESO i 2ESO.

Mitjançant el Programa Intensiu de Millora, els centres d’educació secundària poden organitzar grups flexibles, amb un mínim de 10 alumnes, per permetre una atenció més individualitzada a l’alumnat. Així mateix poden fer una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l’establerta amb caràcter general, així com una metodologia específica i personalitzada, en què es prioritzi l’assoliment de les competències bàsiques necessàries per seguir amb garanties d’èxit els primers cursos d’ESO.

En el nostre centre, els alumnes que formen part del pla reben més hores de classe en les matèries instrumentals; es fan desdoblaments a totes les hores de les matèries instrumentals i d’anglès; també es fa un desdoblament d’una hora a les matèries de Ciències Naturals i Tecnologia.
El grup té assignat un tutor i un co-tutor, aquest últim del Departament d’Orientació.

Més informació

Índex