Select Page

Netiqueta

Definició de netiqueta:

En informàtica, l’etiqueta (en anglès, Netiquette, contracció de les paraules angleses “network etiquette”, «bones maneres a la xarxa») és un conjunt de regles que haurien de seguir els usuaris de la xarxa d’internet (de qualsevol de les famílies de serveis: correu electrònic, pàgines web, grups de notícies, llistes de discussions,…) per facilitar la comprensió del que escriuen i la circulació de la informació per la xarxa.

No hi ha ningú que controli la xarxa, per tant no hi cap sistema establert de sancions per a qui no segueix la netiquette. En general, és la mateixa comunitat d’usuaris qui fa pressió per establir i mantenir unes regles. Algunes d’aquestes regles són esteses de manera gairebé universal, d’altres s’utilitzen només en comunitats o projectes determinats.

Regles de netiqueta de l’INS Torre Vicens:

 • Cal presentar-se abans de començar a parlar.
 • Cal fer servir un tipus de llenguatge adequat al canal emprat i en funció de la persona amb qui et comuniques.
 • No s’ha d’escriure una paraula o un text en majúscules. Qui ho fa ha de saber que vol dir que crida (el que escriu).
 • Cal cercar informació i llegir abans de preguntar.
 • No s’ha de reenviar mai a altres persones extractes del text d’un correu electrònic que s’hagi rebut a títol personal.
 • Cal evitar introduir converses sobre temes no propis als grups de treball (millor no fer off-topic).
 • No s’han de posar les adreces de múltiples destinataris que tothom pugui llegir (error corrent quan s’envia un correu a una llista de destinataris). Es pot utilitzar l’opció CCO (amb còpia oculta) per afegir moltes adreces sense fer-les visibles per a tots els destinataris.
 • S’ha de posar algun tema a l’assumpte dels correus electrònics que descrigui el millor possible allò que volem dir.
 • No participar en els diferents espais fins que sabem quina és la manera de fer del fòrum/llista/grup de persones,…
 • Quan fem consultes, dubtes, incidències, etc. és important que per cada tema obrim un fil diferent.
 • És obvi que cal respectar totes les opinions, com a tots els àmbits de la vida.
 • Quan en un debat, enquesta, etc. es demana una resposta positiva, cal no exposar les respostes negatives… i a l’inrevés.
 • Cal evitar els trolls, flames, etc. (no ser nosaltres els qui els provoquem).
 • També cal no alimentar els trolls.
 • Cal fer un ús adequat de les emoticones en els textos.
 • Cal intentar evitar el top-posting.
 • Cal fer un ús adient de cada eina fent servir cadascuna en l’entorn pel qual ha estat concebuda (web, correu electrònic, xarxes socials, etc.).
 • Cal citar les fonts d’on hem extret la informació que no és de creació pròpia.
 • També cal vigilar amb l’ús de les imatges en els documents, treballs, etc. (drets d’autor i llicències). La publicació de continguts que el mateix centre genera i que comparteix i difon a  la xarxa s’ha de fer amb l’adopció de llicències Creative Commons.
 • Cal seguir els criteris del Departament d’Ensenyament en l’ús dels estàndards i formats dels documents.