Select Page
 

EL PLA DE QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA (PQiMC)

L’INS Torre Vicens ha establert un sistema de qualitat basat en la norma ISO 9001:2008, de la que ja tenim la certificació, amb la finalitat de generar una dinàmica de millora contínua que satisfaci els requisits de la nostra comunitat educativa.

Els elements bàsics del sistema

El nostre sistema de qualitat comprèn tots els processos claus relacionats amb l’ensenyament-aprenentatge a secundària (ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior), la política de qualitat, l’organització i l’arquitectura del sistema de gestió de la qualitat, i ja som camí de l’”Excel.lència”.

La implantació i el manteniment del nostre sistema de qualitat garanteix el compliment dels objectius del centre, que tenen com a referents:

=
La dimensió personal de l’alumnat, que exigeix la satisfacció de les seves necessitats formatives i la millora dels seus resultats acadèmics.
=
La dimensió familiar, creant confiança i garantia en la qualitat del servei educatiu que reben els seus fills i filles.
=

La dimensió professional, que exigeix el nostre compromís amb la satisfacció del professorat, personal d’administració i serveis, empreses, universitats i institucions.

=
La dimensió social, que demana millorar la qualitat humana de les persones.
=
La dimensió personal de l’alumnat, que exigeix la satisfacció de les seves necessitats formatives i la millora dels seus resultats acadèmics.

 La certificació

El novembre de 2013, la Consellera d’Ensenyament Sra Rigau,  va lliurar al director del centre el certificat internacional ISO 9001:2001 que acredita la qualitat de gestió del centre.

La primera auditoria la va portar a terme l’empresa ApPlus. Així, el nostre institut es va convertir en Centre educatiu de Qualitat.

L’Institut Torre Vicens disposa d’un manual de gestió de la qualitat, un recull dels processos  i procediments que descriuen el nostre funcionament. Per constatar el que fem, s’han creat i/o modificat tot un seguit de registres i s’ha fixat un recull d’indicadors que permetran analitzar de forma sistemàtica el grau de millora que es va assolint.

Anualment, el centre realitza dues auditories del seu sistema de gestió: una interna, cap al mes de març, i una altra externa (per empresa certificadora) al maig.

Política de Qualitat

La qualitat és la part fonamental i prioritària de la filosofia i estratègia de l’Institut Torre Vicens.

L’actuació de l’Institut, d’acord amb el projecte educatiu del centre, està dirigida a :

  • Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat.
  • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa i centre de formació.
  • Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà que forma part de l’Institut per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa.
  • Complir amb els requisits i la millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta a la comunitat.
  • El compromís amb la qualitat afecta tota l’organització, i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre.
  • L’equip directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i amb els mitjans al seu abast.
Anem cap a l’Excel.ència

A partir del curs 2013-14, la comissió de qualitat del centre va començar a formar-se en el model d’Excel·lència, afegint-se voluntàriament als objectius marcats pel Projecte de Qualitat i Millora Continua.