Select Page

Poden participar les persones que han fet preinscripció dins del termini i no han estat assignades a la seva primera opció, i formen part de la llista d’espera.

Les instruccions les trobareu a l’apartat de Secretaria.

Les vacants es publicaran al tauler d’anuncis el dilluns a les 9,15 h.