Select Page

El dia 24 de maig els alumnes de 3r ESO A,B,C, han realitzat una sortida en horari lectiu, de 8,30 h a 14,50 h., al Centre d’Interpretació de la Mitjana per realitzar l’ activitat
« LA BIODIVERSITAT DEL BOSC DE RIBERA»
La sortida s’inscriu en les activitats curriculars del Departament de Ciències Experimentals.