Select Page

El dimarts dia 22 de gener es va signar el document de participació com a centre en les activitats de l’Agenda 21 del curs 2018-19.

La directora de l’ institut, membres del Consell Escolar, alumnes, professorat  i la coordinadora de l’Agenda 21 al centre, Ada Brenes han estat presents  en l’espai on es troba l’esculptura HUMANAE de l’artista Àngèlica Dass.