Select Page

Proves lliures per a l’obtenció de títols de formació professional, Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria i Tècnic/a en emergències sanitàries

El termini d’inscripció s’inicia el 8 d’octubre i acaba el 24 d’octubre de 2018. Podeu consultar tota la informació al següent enllaç :
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titols-fp/
El Departament d’Ensenyament convoca aquestes proves per tal que les persones que s’han format al llarg de la vida dins i fora del sistema educatiu puguin obtenir directament els títols de tècnic/a o de tècnic/a superior dels cicles formatius de formació professional següents:
.- Cures auxiliars d’infermeria (LOGSE)
.- Emergències sanitàries (LOE)
En el context de flexibilització de l’organització de la formació professional i de l’obtenció dels títols, es preveu que el model actual de convocatòria de les proves per obtenir els títols de formació professional s’anirà adaptant, en el marc dels processos d’assessorament, a aquestes mesures de flexibilització.