Select Page

El divendres dia 7 de setembre es va realitzar la presentació de la FCT a l’alumnat de CF, a càrrec de la  Coordinadora de FP i els Tutors de FCT. Es van donar informacions generals sobre la Formació en centres de Treball pels alumnes que han de cursar 2n de FP tant de GM com de GS i per aquells que ho tenen pendent.

Posteriorment es va fer la presentació de la formació Dual a l’alumnat  matriculat en formació Dual i per a l’alumnat de 2n de Farmàcia en Dual. La presentació la van realitzar  la Cap d’estudis adjunta de FP, la  Coordinadora de FP i els Tutors de Dual

Cada un dels tutors, amb el seu grup d’alumnes va continuar  amb  informació més detallada a l’aula.