Select Page

El divendres dia 7 de setembre tot el professorat del nostre institut va assistir al claustre d’inici de curs, on es van exposar les línies pedagògiques i els objectius segons el nou Projecte de Direcció ,evidenciant d’aquesta manera una nova línia de treball on l’important són les persones i el treball conjunt i  on tothom pot aportar:“No es tracta dels títols que tenim, sinó del valor que aportem a l’organització”

Projecte de Direcció 2018-2022

1-Millorar els resultats educatius
Competències, interdisciplinarietat, avaluació, acció tutorial, orientació, atenció a la diversitat, inclusió
2-Impulsar la innovació en el marc de les línies pedagògiques de centre
Lifelong learning, plurilingüisme, STEAM, emprenedoria
3-Actualitzar la documentació estratègica de centre
PEC
4-Promoure la millora contínua
Organització interna, gestió de la qualitat, comunicació, espais i recursos
5-Millorar la cohesió social
Identitat amb el centre, famílies, assistència
6-Millorar la confiança dels grups d’interès
Projecció de centre, entorn, escoles, empresa