Select Page

Aules de Natura

El nostre alumne Pol Sisó de 1r C ESO, ha estat seleccionat per participar en una de les 400 places que hi ha en tota Espanya del Programa Aules de Natura.

És un programa que té la finalitat afavorir l’aprenentatge i la convivència d’alumnat de diferent procedència, nivell soci econòmic i capacitat, contribuint d’aquesta manera a la consecució del màxim grau d’inclusió i normalització en un entorn educatiu no formal i en contacte directe amb la natura,  a més, el programa ofereix la possibilitat de treballar les actituds positives cap a la convivència, el respecte i la tolerància que s’han desenvolupat durant el curs  escolar per aconseguir el màxim grau d’inclusió i normalització.

Durant 12  dies 400 alumnes d’entre 11 i 16 anys de tota Espanya participaran en activitats  de natura i medi ambient: activitats a l’aire lliure, marxes, excursions i altres activitats d’oci i temps lliure a l’exterior.