Select Page

L’Institut Torre Vicens ha estat seleccionat per a format part del pla pilot EOIFLEXI, que oferta cursos flexibilitzats anuals de francès, alemany i anglès a partir del curs 2018-2019.

Alguns dels avantatges del pla són l’horari reduït per adaptar-se als interessos de l’alumnat, la impartició de les llengües per part de professorat especialista de l’EOI de Lleida i el fet de cursar  estudis oficials d’idiomes i d’optar a una titulació oficial de l’Escola Oficial d’Idiomes.