Select Page

El Departament d’Ensenyament ha format durant aquest trimestre més de 1.200 docents en l’àmbit STEM, ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques en el marc del Pla STEMcat.

Això s’ha fet  per al foment de les vocacions en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, especialment entre les noies, i que promou també la creativitat a través del disseny i de l’art amb l’ús de la teconoligia.

El Pla té per objectiu impulsar aquest tipus de vocacions i promoure l’interès per aquests estudis, especialment entre les noies.

A l’INS Torre Vicens, s’estan formant actualment 72 docents de primària i secundària en el perfil STEAM dins del Pla STEAMcat de la Generalitat de CAtalunya

Les accions formatives es complementen amb formacions de ciències, matemàtiques i competència digital (es pot trobar més informació a http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/actualitzacio_cientifica_didactica/formacio-stem/stemcat/ ) i en els propers cursos evolucionarà cap a temàtiques més específiques (robòtica, cultura maker i tinkering, pensament computacional, etc.) i amb la potenciació de metodologies didàctiques innovadores.
 

                                           

L’Institut Torre Vicens ha estat proposat per a ser properament centre de referència   STEAM.