Select Page

The 2017-18 Global Scholars curriculum, Feeding Our Cities, explores the global food system and its impact on cities around the world. Students learn about nutrition and its influence on public health. They discover the complex systems needed to grow, secure the safety of, and distribute food to the world. At the end of the year, students create a Community Action Project to address a global food issue within their local community.

El curs 2017-18 els alumnes de 1r i 2n d’ESO participen en el projecte de Global Scholars, Feeding Our Cities, aquest projecte explora el sistema alimentari global i el seu impacte en ciutats de tot el món. Els alumnes aprenen sobre nutrició i la seva influència en la salut pública. Descobreixen els sistemes complexos necessaris per créixer, assegurar la seguretat i distribuir aliments al món. Al final de curs, els estudiants creen un projecte d’acció comunitària per abordar un problema alimentari mundial dins de la seva comunitat local, en col.laboració amb altres ciutats del món.